KPMG: Już 100 mld zł zainwestowano w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Na koniec 2014 roku wartość inwestycji w SSE przekroczy 100 mld zł, a liczba miejsc pracy wzrośnie do 287 tys. – wynika z raportu KPMG „20 lat Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce” przygotowanego na podstawie szacunków zarządów wszystkich 14 stref. W samym 2014 roku nakłady inwestycyjne poniesione przez inwestorów na terenie stref będą o 7,5 proc. większe niż w poprzednim roku i wyniosą 7,8 mld zł. Pozwoli to przekroczyć na koniec 2014 r. 100 mld zł.
KPMG: Już 100 mld zł zainwestowano w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Rys. KPMG

W podobnym tempie rośnie też liczba miejsc pracy utworzonych przez Strefy. Na koniec roku ma ich być 287 tys. co oznacza roczny wzrost o 7,7 proc.

Rekordowy wynik odnotowano pod względem liczby nowych zezwoleń na działalność w Strefach. Od stycznia do czerwca 2014 r. wydano ich 438, podczas gdy w całym ubiegłym roku tylko 253. Ten wynik można tłumaczyć nowymi zasadami obniżającymi maksymalną wielkość pomocy publicznej, które weszły w życie od 1 lipca 2014 r. (>>czytaj więcej na temat zmian zasad).

– Niezależnie od tego, czy prognozy zarządów stref dotyczące liczby nowych zezwoleń w pełni się sprawdzą, wynik osiągnięty w 2014 r. już teraz jest imponujący. Przy tak dużej liczbie zezwoleń dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia w najbliższych latach jest bardzo prawdopodobny – mówi Paweł Barański, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Autorzy raportu zwracają też uwagę, że pomoc publiczna przestaje być jedynym motywem, którym kierują się inwestorzy. Coraz częściej biorą pod uwagę także rozwiniętą sieć transportową, bliskość rynków zbytu, oraz fakt, że na terenie wielu stref powstają klastry – czyli skupiska firm działających w pokrewnych sektorach.

>>Raport na stronie KPMG

oprac. MP

Rys. KPMG

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Geografia innowacji od 1866 roku do chwili obecnej

Kategoria: VoxEU
W ostatnich latach byliśmy świadkami znaczących przemian w zakresie geografii gospodarczej. Jednakże wciąż niewiele wiemy o zmianach w przestrzennej koncentracji innowacji w kolejnych dziesięcioleciach i stuleciach.
Geografia innowacji od 1866 roku do chwili obecnej

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Promocja badań ekonomicznych we Włoszech

Kategoria: VoxEU
W ciągu ostatnich 40 lat Włochy wydały wielu wpływowych ekonomistów. W części jest to zasługą licznych programów stypendialnych, prowadzonych przez banki i fundacje. Programy te pomogły również w identyfikowaniu wysoce utalentowanych młodych ekonomistek.
Promocja badań ekonomicznych we Włoszech