Biznes

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w proponowanej formie zwiększa uprawnienia zamawiającego, kosztem oferenta - twierdzą przedsiębiorcy.(CC BY-ND PolandMFA)
(CC By-NC-ND Mr T in DC)
Czy Polacy polubią podróże autobusami? (CC BY-NC-SA raptor_031)
Przeciwnicy radykalnego ograniczania emisji w Europie argumentują, że bez ograniczeń w USA i Chinach przemysł krajów UE straci konkurencyjność. (CC By-SA Tom Raftery)
Prada, to jedna z tych światowych marek, na którą Chiny ostrzą sobie zęby. (CC By-NC-SA pureandapplied)
EBOiR, na czele którego stoi Thomas Mirow, po raz pierwszy dofinansował w Polsce inwestycję realizowaną w PPP. (CC By-NC makeroadssafe)
Rowerem do pracy (CC By-NC-SA Steven Vance)
(CC By-NC Aymer Designz Imagery)
(CC BY-NC Tommy Ironic)
test