Polska liderem Wschodniej Europy w inwestycjach zagranicznych

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) osiągnęły w 2015 r. w Europie rekordowy poziom - wynika z 14. edycji raportu firmy doradczej EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy”.
Polska liderem Wschodniej Europy w inwestycjach zagranicznych

Na Starym Kontynencie w minionym roku powstało 5083 projektów BIZ. Wygenerowały one 217 666 nowych miejsc pracy. Liczba nowych inwestycji wzrosła o 14 proc. Wśród krajów, które przyciągnęły najwięcej inwestycji zagranicznych znalazły się: Wielka Brytania, Niemcy i Francja –  51 proc. wszystkich nowych BIZ w Europie. W samej Wielkiej Brytanii powstało 1065 projektów. Europa Zachodnia pozostaje też głównym beneficjentem inwestycji, choć jej udział spada – z 81 proc. w 2014 r. do 77 proc. w 2015 r. 3924 projekty zachodnioeuropejskie wobec 1159 środkowo- i wschodnioeuropejskich.

Polska pozostaje liderem regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Znalazła się na piątym miejscu najatrakcyjniejszych kierunków inwestycyjnych w Europie i na pierwszym w Europie Centralnej.

To był rekordowy rok jeśli chodzi o liczbę BIZ w Polsce – piszą analitycy EY; 211 nowych projektów, w których zatrudnienie znalazło 19 651 osób. To wzrost aż o 60 proc. Pod względem tak dynamicznego skoku możemy się w Europie porównać tylko z Rosją (61 proc.)

142 inwestycje w Polsce to projekty zupełnie nowych inwestorów, a 69 to reinwestycje – nowe projekty firm, które już wcześniej u nas inwestowały.

 

Raport EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy” (European attractiveness survey) jak co roku składa się z dwóch części: danych gromadzonych w ramach EY Global Investment Monitor o inwestycjach w Europie w roku 2015 (z wyłączeniem inwestycji portfelowych oraz fuzji i przejęć) oraz badania postrzegania przez inwestorów poszczególnych krajów oraz miast. Dokładność danych potwierdzana jest telefonicznie bezpośrednio u inwestorów – w 2015 r. zweryfikowano ponad 70 proc. projektów BIZ. Z kolei badanie ankietowe odbywało się między lutym a kwietniem 2016 r. Na pytania odpowiedziało 1 469 respondentów – decydentów odpowiedzialnych za inwestycje z niemalże wszystkich kontynentów.

(źródło: EY, oprac. KM)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Im więcej Internetu, tym więcej inwestycji zagranicznych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Szeroka dostępność usług cyfrowych oznaczana literką „e” z myślnikiem, np. (e-usługi), to ogromna wygoda dla ludzi i firm, ale też znacząca zachęta dla napływu kapitału z zagranicy.
Im więcej Internetu, tym więcej inwestycji zagranicznych

Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inicjatywa Trójmorza nie jest dla UE konkurencją, a próbą ściślejszej współpracy regionu, np. w zakresie infrastruktury, głównie pod względem gęstości sieci transportowych i energetycznych wewnątrz krajów, jak i połączeń między państwami Trójmorza, w szczególności na osi północ-południe.
Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024