„Polska. Raport o konkurencyjności 2010”

„Polska. Raport o konkurencyjności 2010”

„Polska. Raport o konkurencyjności 2010” redakcja naukowa Marzenna A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej SGH

To już 25., jubileuszowe, wydanie dorocznego raportu o polskiej gospodarce, publikowanego przez Instytut Gospodarki Światowej SGH. W syntezie raportu czytamy, że w 2009 roku Polska poprawiła swoją pozycję konkurencyjną w Unii Europejskiej. Jednak problemy pozostały: rosnąca stopa bezrobocia i silny wzrost deficytu finansów publicznych oraz narastanie długu publicznego. Głównym wyzwaniem dla Polski w 2010 roku jest rozpoczęcie kompleksowych reform strukturalnych, w szczególności finansów publicznych.

„Polska. Raport o konkurencyjności 2010” redakcja naukowa Marzenna A. Weresa, Instytut Gospodarki Światowej SGH

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

W poszukiwaniu lepszej kombinacji polityki fiskalnej i monetarnej

Kategoria: VoxEU
Wobec ograniczeń dla polityki pieniężnej, polityka fiskalna oraz reformy strukturalne muszą odgrywać większą rolę. Podjęcie inwestycji publicznych – w infrastrukturę, edukację lub łagodzenie skutków zmian klimatycznych – stymulowałoby gospodarki i sprawiłoby, że stałyby się one silniejsze i bardziej zrównoważone.
W poszukiwaniu lepszej kombinacji polityki fiskalnej i monetarnej

Deficyt budżetowy służy sektorowi prywatnemu

Kategoria: Analizy
Musi zdumiewać, że osiąganie nadwyżek sektora publicznego bywa uważane za konieczny warunek „zdrowego” rozwoju sektora prywatnego. Nadwyżka budżetowa to przecież de facto konfiskata zasobów prywatnych.
Deficyt budżetowy służy sektorowi prywatnemu