Producenci żywności toną w długach

Choć produkcja żywności stanowi jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki to jednocześnie firmy z tej branży plasują się w czołówce przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Według statystyk Krajowego Rejestru Długów 7059 producentów żywności zadłużonych jest na łącznie 375 mln zł.
Producenci żywności toną w długach

Według GUS cały eksport towarów rolno-spożywczych wyniósł w 2016 roku prawie 105,8 mld zł i był o 5,9 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Polska jest szóstym producentem żywności w UE, a w polskim przemyśle rolno-spożywczym działa kilkanaście tysięcy firm, których roczne obroty oscylują wokół 200 mld zł. Blisko 1/3 ich produkcji znajduje nabywców za granicą, 30 proc. trafia do dalszego przerobu, a 40 proc. do dalszego spożycia.

Niestety, ta grupa przedsiębiorstw należy też do najbardziej niewypłacalnych, zaraz po dostawcach materiałów budowlanych. W Krajowym Rejestrze Długów widnieje 7059 producentów żywności, łącznie zadłużonych na ponad 375 mln zł.

Największe zadłużenie mają producenci żywności z województwa mazowieckiego (blisko 60 mln zł), wielkopolskiego (47 mln zł) oraz śląskiego (44 mln zł). Najmniejsze, bo nieprzekraczające 8 mln złotych, z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego.

W największym stopniu producenci żywności zalegają funduszom sekurytyzacyjnym i firmom windykacyjnym – blisko 164 mln złotych. Bankom, firmom leasingowym i faktoringowym przedsiębiorcy mają do oddania 96,5 mln złotych. Na pieniądze od producentów czekają też firmy handlowe, a dług wobec nich sięga 32 mln zł.

Należy jednak podkreślić, że taki stan rzeczy wynika po części z tego, że branża spożywcza sama ma problem z odzyskiwaniem pieniędzy od wierzycieli. W sumie czeka na spłatę ponad 94 mln zł. w przeszło 17,23 fakturach wystawionych handlowcom, firmom z branży przemysłowej, rolnictwa i budownictwa.

Zatory płatnicze nie są jednak jedyną przyczyną zadłużenia producentów żywności. W tego rodzaju działalności poza czynnikiem ludzkim istotne są też nieoczekiwane zmiany pogodowe (susza, powódź czy przymrozki), ale też coraz silniejsza koncentracja i wypieranie z rynku małych przedsiębiorców przez duże.

>> cały raport „Co gryzie producentów żywności”

(oprac. MP)


Tagi


Artykuły powiązane

Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rosyjskie embargo miało być z jednej strony „karą” dla zachodnich eksporterów za sankcje przeciwko Rosji, z drugiej zaś narzędziem wspierania rodzimej produkcji. W obu tych wymiarach Rosja nie odnotowała sukcesu.
Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Ekonomia ekologiczna: zasoby z odpadków

Kategoria: Analizy
W walce z marnotrawstwem żywności ekolodzy, ekonomiści i przedsiębiorcy sięgają po zaskakujące środki: zmieniają resztki jedzenia w źródło energii i wykorzystują modę na patriotyzm.
Ekonomia ekologiczna: zasoby z odpadków

Kto jedzenie marnuje, ten świat rujnuje

Kategoria: Trendy gospodarcze
Im więcej żywności wytwarzamy, tym więcej jej marnotrawimy. Straty w świecie sięgają już setek miliardów dolarów rocznie. Wyrzucane jedzenie szkodzi też środowisku.
Kto jedzenie marnuje, ten świat rujnuje