Dla krajów bałtyckich najtaniej będzie połączyć się z Polską

Najefektywniejsza kosztowo droga synchronizacji systemów energetycznych państw bałtyckich z UE wiedzie przez Polskę - takie są wnioski z analiz, przeprowadzonych przez Komisję Europejską. Całkowite koszty analitycy KE ocenili na 770-960 mln euro, w tym ok. 300 mln euro na rozbudowę sieci w Polsce.
Dla krajów bałtyckich najtaniej będzie połączyć się z Polską

(CC By Daniel X. O'Neil)

Joint Research Center (JRC), główne centrum badawcze Komisji Europejskiej, przedstawiło szacunki kosztów dla kilku rozważanych scenariuszy w perspektywie 2025 r. (oraz kilka innych dla 2030 r., ale przy założeniu, że w Wisaginie na Litwie powstanie elektrownia atomowa – szanse na to są małe).

Punktem wyjścia jest stan obecny, czyli pozostanie Litwy, Łotwy i Estonii w poradzieckim systemie IPS/UPS i w pierścieniu BRELL, czyli w architekturze sieci pochodzącej z czasów ZSRR.

Według analityków KE najtańsza wersja to synchronizacja przez Polskę za pomocą istniejącego połączenia, ewentualnie z budową już w pełni synchronicznego LitPol Link 2. Całkowite koszty wszystkich zainteresowanych JRC oceniło na 770-960 mln euro, wliczając w to ok. 300 mln euro na rozbudowę sieci w Polsce.

Kraje bałtyckie powołują się na raport JRC aby uzasadnić konieczność budowy Lit Pol Link 2. Pojedyncza nitka może oznaczać znacząco wyższe koszty na obsługę systemu energetycznego w krajach bałtyckich a w dodatku obniża bezpieczeństwo dostaw. Zgodnie z analizami Komisji Europejskiej druga nitka musi być wybudowana, a jej koszt powinien być znany operatorom do końca roku. Strona polska ma w tej sprawie odmienne zdanie.

Rafał Zasuń

>>cały tekst: wysokienapiecie.pl

(CC By Daniel X. O'Neil)

Tagi


Artykuły powiązane

Wiatr od morza

Kategoria: Analizy
Najlepsze na świecie warunki do budowy morskich elektrowni wiatrowych są na Bałtyku, Morzu Północnym, Żółtym i Wschodniochińskim – wynika z analiz Międzynarodowej Agencji Energii (IEA). Dla Polski to ogromna szansa, biorąc pod uwagę, że ten segment energetyki już rozwija się bardzo dynamicznie.
Wiatr od morza

Bat na podwyżki cen wody

Kategoria: Zewnętrzni eksperci
W ostatnich latach bardzo wzrosły w Polsce opłaty za wodę i odbiór ścieków. Dalsze podwyżki miało zahamować powołanie regulatora tych opłat, który zaczął działać półtora roku temu. Czy zrealizował ten cel - odpowiada Joanna Kopczyńska, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Bat na podwyżki cen wody