Wpływ parytetów płci na rady dyrektorów firm w Kalifornii

Po ustanowieniu parytetów płci poparcie akcjonariuszy dla kandydatek do zarządów spadło do poziomu poparcia dla kandydatów-mężczyzn, ale notowania giełdowe spadły wyłącznie w przypadku tych firm, które nie zdołały zastąpić członków rad dyrektorów o najniższym poparciu.
Wpływ parytetów płci na rady dyrektorów firm w Kalifornii

W 2018 r. Kalifornia wprowadziła w życie nowe prawo zobowiązujące wszystkie spółki giełdowe z siedzibą w tym stanie – czyli 12 procent wszystkich firm w USA – do tego, by do końca 2019 r. w radzie dyrektorów zasiadała co najmniej jednak kobieta. Prawo to wymaga, by do końca 2021 r. rady pięcioosobowe miały w swoim składzie co najmniej dwie kobiety, a te składające się z sześciu lub więcej osób – co najmniej trzy.

W pracy pt. Gender Quotas and Support for Women in Board Elections (Parytety płci a poparcie dla kobiet w wyborach do rad dyrektorów, NBER Working Paper 28463), Marina Gertsberg, Johanna Mollerstrom i Michaela Pagel badają pierwsze efekty tej legislacji dla składu rad, poparcie dla mężczyzn i kobiet nominowanych do rad oraz ceny akcji spółek  z siedzibą w Kalifornii. Badaczki wykorzystują dane Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) na temat 585 firm różnej wielkości od stycznia 2016 r. do lipca 2020 r. – czyli dwa lata przed wejściem nowego prawa w życie i dwa lata po nim.

Nowe prawo miało natychmiastowe konsekwencje dla składu osobowego rad, jeśli chodzi o płeć członków. Udział kobiet w radach dyrektorów kalifornijskich spółek wynosił 12,9 procent w 2016 r., 15,8 procent  w 2018 r. i 23,2 procent w 2020 r. W ciągu dwóch lat od wprowadzenia nowego prawa wzrost ten był ponad dwukrotnie wyższy niż w ciągu dwóch lat przed nim.

Zanim wprowadzono nowe prawo, proces wyłaniania kandydatów do rady dyrektorów stawiał wyższe wymagania kobietom niż mężczyznom.

Badaczki analizują poparcie akcjonariuszy dla kandydatów do rad dyrektorów przed i po wejściu nowego prawa w życie. W całym badanym okresie kobiety ubiegające się o członkostwo w radach – zarówno nowe kandydatki, jak i te, które już w nich zasiadały – cieszyły się większym poparciem niż ich męscy odpowiednicy. Zakładając, że lepsi kandydaci prawdopodobnie zdobywają większe poparcie, wynik ten sugeruje, że zanim wprowadzono nowe prawo, proces wyłaniania kandydatów do rady dyrektorów stawiał wyższe wymagania kobietom niż mężczyznom. Po roku 2018 poziom poparcia akcjonariuszy dla kandydatek zrównał się z poparciem dla kandydatów. Ale urzędujące ubiegające się o reelekcję członkinie rad dyrektorów prawie nie zanotowały spadku poparcia, podczas gdy poparcie dla urzędujących kandydatów-mężczyzn znacznie spadło.

Równość płci determinuje dobrobyt

W celu zbadania jak parytety płci wpływają na wartość firmy, badaczki porównują stopy zwrotu z akcji firm z siedzibą w Kalifornii w okresie wokół wprowadzenia nowego prawa ze stopami zwrotu podobnych firm poza Kalifornią. Przedsiębiorstwa z Kalifornii, zwłaszcza te, które w chwili zmiany prawnej bardziej „odstawały od parytetu”, straciły na wartości. Strata ta skoncentrowana była w firmach, które nie wymieniły najbardziej niekompetentnych członków zarządu płci męskiej. Badaczki konkludują, że za negatywną reakcją giełdy stoi nie brak odpowiednio kwalifikowanych kandydatek do Rad Dyrektorów, ale obawy rynku o archaiczną dynamikę w tych ciałach.

Artykuł pochodzi z The NBER Digest z maja 2021 r.


Tagi


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (16–20.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce