Światowa gospodarka słabnie

Dziś kilka raportów na temat  słabego stanu światowej gospodarki. Ponadto o wyniku wyborów w Portugalii, o tym jak afera Volkswagena pokazała słabość niemieckiego modelu  rozwoju, o poglądach Thomasa Piketty’ego i o tym, że inwestorzy pozwali EBC w związku z  redukcją długu greckiego. Warto też obejrzeć infografikę na temat różnych sposobów ocen stanu zadłużenia publicznego.
Światowa gospodarka słabnie

makroekonomiaNajnowsza analiza Instytutu Brookings i FT stwierdza, że pojawiły się ostre różnice w sytuacji krajów rozwiniętych i wschodzących, a także wewnątrz każdej z tych grup. Prognozy dla krajów rozwiniętych poprawiły się, ale głównie ze względu na dobry wzrost gospodarczy w USA i Wielkiej Brytanii. Kraje eksportujące surowce, i rozwinięte i wschodzące, dotknęło ostre spowolnienie. Strefa euro i Japonia stoją wobec trudnej kombinacji słabego wzrostu, prawie deflacji i braku fundamentalnych reform niezbędnych do zwiększenia popytu wewnętrznego. Kraje wschodzące, które napędzały wzrost gospodarczy po kryzysie finansowym, teraz prowadzą świat do spowolnienia

wkaznikiTiger indeks – skrót od Tracking Indices for the Global Recovery – jest wspólną inicjatywą Brookings i FT. FT omawia wyniki na swojej stronie, tu można znaleźć również wykresy pokazujące zróżnicowanie sytuacji krajów rozwiniętych i wschodzących na niekorzyść tych ostatnich. Charles Giles pisze, że MFW rekomendował politykę taniego pieniądza, ostrożność w cięciach budżetowych i głębokie reformy strukturalne, ale te wezwania odbiły się od zatkanych uszu.

prasaRobert Samuelson w Washington Post także zastanawia się, czy nadchodzi światowa recesja. Kraje wschodzące w 2010 roku miały tempo wzrostu 7,4 proc., teraz 3,8 proc. Brazylia z 7 procent na plusie popadła w 3-procentową recesję. Chiny zwolniły z 10 do mniej niż 7 procent wzrostu. Skutki spadku cen surowców i słabnącego importu z krajów wschodzących zaczynają docierać do krajów rozwiniętych – na przykład Caterpillar zamierza zwolnić do 2018 roku 10 tysięcy pracowników, ponieważ spadł popyt na maszyny budowlane. Jednak ekonomiści zwracają też uwagę, że o wzroście w USA decyduje popyt krajowy i konsumpcja, a jej sprzyjają niskie stopy procentowe i niski odsetek dochodów przeznaczanych w gospodarstwach domowych na obsługę zadłużenia. Rośnie liczba miejsc pracy, niskie są ceny benzyny, co też sprzyja konsumpcji. Konkluzja: globalna gospodarka nie flirtuje z recesją, ale nie można jej wykluczyć.

wiadomosciW Portugalii wybory wygrała dotychczas rządząca koalicja centroprawicowa (38,5 proc. głosów), a jej lider Passos Coelho jest pierwszym przywódcą kraju, który realizował program ratunkowo-oszczędnościowy i utrzymał się przy władzy. Jednak koalicja utraciła większość i przyszłość rządu nie jest jeszcze pewna. Socjaliści mają 32,4 proc głosów. Dobry wynik uzyskał skrajnie lewicowy Blok lewicy (10) i komuniści (8,2 proc.), ale obie partie są przeciwne członkostwu w Unii i socjaliści wykluczają koalicję z nimi.

mobilnaAfera Volkswagena stanowi zagrożenie dla niemieckiego modelu gospodarczego- pisze Wolfgang Munchau w Financial Times. Munchau uważa, źe gospodarka niemiecka jest uzależniona od przemysłu motoryzacyjnego tak jak brytyjska od sektora finansów, co sprawia, że jest podatna na kryzysy. Czarny scenariusz dla Volkswagena i Niemiec, to gwałtowna wyprzedaż aktywów koncernu w celu zgromadzenia środków na kary i odszkodowania. VW będzie utrzymywany przy życiu za pomocą ukrytej i otwartej pomocy publicznej. Niemniej w związku z kryzysem VW gospodarka niemiecka spowolni, a wraz z nią gospodarka całej strefy euro.

pieniadzeThomas Piketty na pytanie o różnice między kapitalizmem XIX, XX i XXI wieku odpowiada, że kapitalizm ma dziś różne twarze i wiele się zmieniło – powstały nowe formy nierówności, nowe formy własności jak własność intelektualna i patenty, wzrosło znaczenie kapitału niematerialnego. Nierówności mogą być usprawiedliwione rozważaniami na temat motywacji i wzrostu gospodarczego, ale nie mogą to być nierówności ekstremalne. Idea, że trzeba płacić menedżerom 100 czy 200 razy więcej niż płaca minimalna, bo inaczej nie będą pracowali, nie znajduje potwierdzenia w danych z historii. Można rozwijać się także przy nierównościach rozsądnych, a nie ekstremalnych.

wkaznikiA propos nierówności. Noah Smith, profesor Stony Brook University pisze o pracy ekonomistów z FED St Louis, którzy stwierdzili, że wzrost cen produktów kupowanych przez zamożniejszych (edukacja, ochrona zdrowia, rozrywka) jest wyższy niż produktów kupowanych przez ubogich (energia, żywność, samochody, transport publiczny). Pisząc o nierównościach i dochodach analitycy korzystają z ogólnego wskaźnika wzrostu cen. Zastosowanie dokładniejszych, grupowych wskaźników wzrostu cen pokazuje, że płace realne klasy pracującej nie są w stagnacji lecz wzrosły, a nierówności są mniejsze niż dotychczas uważano.

rynki-finansoweEuropejski Bank Centralny został pozwany przez grupę inwestorów o odszkodowanie za porozumienie w sprawie Grecji z 2012 roku, w którym prywatni inwestorzy zostali zmuszeni do ponad 50-procentowej redukcji wierzytelności, natomiast EBC zamienił swoje wierzytelności na inne obligacje greckie bez straty. Precedensowego werdyktu Trybunału Europejskiego w Luksemburgu należy się spodziewać w tym tygodniu.

finanse-publiczneInfografika Visual Capitalist pokazuje trzy sposoby oceny stanu zadłużenia. Pierwszy to tradycyjny – relacja długu publicznego do PKB. Drugi pokazuje relację długu do dochodów władz czyli rządu i władz lokalnych. Trzeci – dług do dochodów budżetu państwa. Wykres zrobiono dla 34 krajów OECD. Oczywiście na pierwszym miejscu w każdej kategorii jest Japonia. Na drugim Grecja, ale niespodziewanie pod względem relacji długu do dochodów rządu centralnego na drugim miejscu pojawiają się Stany Zjednoczone, których dług publiczny ma wartość 979 procent dochodów budżetu państwa (rządu centralnego). Polska w tradycyjnej klasyfikacji jest na 20 miejscu, ale w relacji długu do dochodów budżetu państwa wskakuje już na 14 miejsce – dług wynosi 353 procent dochodów. Najkorzystniejsza jest sytuacja w Estonii, w której relacja długu do PKB wynosi zaledwie 10 procent a długu do dochodów budżetu państwa – 46 proc. Czyli cały dług jest mniejszy od połowy rocznych dochodów budżetu. Bardzo korzystna jest też sytuacja Chile, Luksemburga i Norwegii.

prasaCzasem dziwimy się różnym wypowiedziom polskich polityków, którzy nie znają danych, faktów, ignorują liczby i badania. No to na deser o poglądach nowego doradcy Jeremy Corbyna, lidera brytyjskiej Partii Pracy. Świeżo mianowany Andrew Fisher m.in. uważa, że rząd powinien dawać stypendia robotnikom, by mogli przejąć kontrolę nad przedsiębiorstwami (w innym wariancie firmy powinni przejmować ich klienci zjednoczeni z robotnikami), należy znacjonalizować banki, ziemia powinna być w rękach państwa a nie w rękach prywatnych należy też wprowadzić zakaz zwolnień w firmach, które są dochodowe.

 

makroekonomia
wkazniki
prasa
wiadomosci
mobilna
pieniadze
wkazniki
rynki-finansowe
finanse-publiczne
prasa

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Nierówności są wyborem politycznym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Nierówności są zawsze wyborem politycznym. I wiele można zrobić, aby im przeciwdziałać – mówi Lucas Chancel, ekonomista z Paryża we wprowadzeniu do nowego raportu World Inequality Lab (WID) na temat nierówności.
Nierówności są wyborem politycznym

Pandemia pogłębiła nierówności w wielu wymiarach

Kategoria: Analizy
Pandemia COVID-19 pogłębiła istniejące nierówności między grupami dochodowymi, sektorami gospodarki, regionami czy płciami – taki wniosek płynie z badań Stefanie Stantchevej, ekonomistki z Uniwersytetu Harvarda.
Pandemia pogłębiła nierówności w wielu wymiarach

Koniec kapitalizmu jaki znamy?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Konkurencyjne rynki pozostawione same sobie, bez rządowych regulacji, mają tendencję do zwiększania nierówności. Jest możliwe, że ​​ta rosnąca polaryzacja spowoduje przejście do nowego sposobu organizacji społeczeństw.
Koniec kapitalizmu jaki znamy?