Autor: Michał Brzoza-Brzezina

Profesor ekonomii, pracuje w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych NBP oraz w Katedrze Ekonomii Ilościowej SGH

Nowy model – równowagi ogólnej

Nowatorskie wyliczenia NBP wskazują, że polski Produkt Krajowy Brutto zmniejszył się w tym roku z powodu zatrzymania akcji kredytowej dla firm zaledwie o około 1 procent, ale już o około 2,5 procent wskutek spadku eksportu. Pokazuje to model równowagi ogólnej, opracowany przez dr. Michała Brzoza-Brzezinę (na zdjęciu) i dr. Krzysztofa Makarskiego z Instytutu Ekonomicznego NBP. Model wzbudził zainteresowanie europejskiego świata nauki. Został zaprezentowany przez autorów w bankach centralnych Szwajcarii i Hiszpanii.
Nowy model - równowagi ogólnej

Michał Brzoza-Brzezina

Tekst wykładu wygłoszony w czasie konferencji „Wpływ zapaści kredytowej na polską gospodarkę”.

Credit-Crunch-in-Small-Open-Economy-M-Brzoza-Brzezina-K-Makarski (wykład w formacie PDF)

Model równowagi ogólnej z sektorem finansowym jest jednym z pierwszych na świecie, które pokazują, jaki wpływ  na rozwój przedsiębiorstw mają problemy sektora bankowego i jak się to później przekłada się na spowolnienie całej gospodarki. Model ekonometryczny opracowali dwaj naukowcy Instytutu Ekonomicznego NBP.

Dr Michał Brzoza-Brzezina jest dyrektorem Biura Badań Stosowanych NBP i adiunktem w Katedrze Polityki Pieniężnej SGH. Pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z teorii pieniądza i polityki pieniężnej. Jest autorem licznych prac, opublikowanych w krajowych i zagranicznych pismach naukowych. Dr Krzysztof Makarski to pracownik  Biura Badań Stosowanych NBP i adiunkt w Katedrze Ekonomii SGH. Publikuje prace z dziedziny polityki pieniężnej, makroekonomii i teorii wzrostu.

– Modele równowagi ogólnej z sektorem finansowym są w początkowej fazie tworzenia. Szersze zainteresowanie nimi zaczęło się dopiero po wybuchu kryzysu – wyjaśnia Michał Brzoza-Brzezina.

Naukowcy z Instytutu Ekonomicznego swój model i płynące z niego wnioski prezentowali już w bankach centralnych Szwajcarii i Hiszpanii. Jak mówią, wzbudził tam spore zainteresowanie.

– Jego wyniki potwierdziły, że interwencja NBP, która zasiliła rynek międzybankowy w płynność, była potrzebna, a nawet niezbędna. Przedłużenie okresu, w którym banki nie udzielały kredytów przedsiębiorstwom, bo nie miały pieniędzy,  spowodowałoby jeszcze większe wyhamowania naszego wzrostu – twierdzi Michał Brzoza-Brzezina.

Według naukowców  na ostudzenie gospodarki znacznie większy wpływ niż wyhamowanie akcji kredytowej, miał spadek eksportu.

Seminarium, na którym Brzoza-Brzezina i Makarski objaśnili działanie modelu i wnioski z niego płynące, odbyło się w poniedziałek 16 listopada br. w Sali im. Grabskiego w NBP przy drzwiach otwartych.

Michał Brzoza-Brzezina

Tagi


Artykuły powiązane

System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Kategoria: Analizy
Po upadku systemu z Bretton Woods zwiększyła się skala dyskrecjonalności polityki pieniężnej. Rosnąca popularność kryptowalut wymusiła na bankach centralnych zainteresowanie pieniądzem cyfrowym, który ponownie może zmienić zasady rządzące polityką pieniężną.
System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Kategoria: VoxEU
Skutki decyzji Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej „rozlewają się” na inne kraje w sposób asymetryczny. Na poziomie bilateralnym wpływ Fed na strefę euro ma istotne znaczenie, natomiast wpływ działań EBC na gospodarkę Stanów Zjednoczonych jest minimalny.
Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Nowy model europejskiego systemu fiskalnego

Kategoria: VoxEU
Zawieszenie obowiązujących w Unii Europejskiej reguł fiskalnych w celu umożliwienia państwom członkowskim podjęcia nadzwyczajnych środków w obliczu kryzysu COVID-19 daje okazję do ambitnej reformy wyraźnie już przestarzałych ram polityki fiskalnej.
Nowy model europejskiego systemu fiskalnego