Autor: Michał Brzoza-Brzezina

Zastępca dyrektora Departamentu Badań Ekonomicznych NBP oraz profesor w Katedrze Ekonomii Ilościowej SGH

Nowy model – równowagi ogólnej

Nowatorskie wyliczenia NBP wskazują, że polski Produkt Krajowy Brutto zmniejszył się w tym roku z powodu zatrzymania akcji kredytowej dla firm zaledwie o około 1 procent, ale już o około 2,5 procent wskutek spadku eksportu. Pokazuje to model równowagi ogólnej, opracowany przez dr. Michała Brzoza-Brzezinę (na zdjęciu) i dr. Krzysztofa Makarskiego z Instytutu Ekonomicznego NBP. Model wzbudził zainteresowanie europejskiego świata nauki. Został zaprezentowany przez autorów w bankach centralnych Szwajcarii i Hiszpanii.
Nowy model - równowagi ogólnej

Michał Brzoza-Brzezina

Tekst wykładu wygłoszony w czasie konferencji „Wpływ zapaści kredytowej na polską gospodarkę”.

Credit-Crunch-in-Small-Open-Economy-M-Brzoza-Brzezina-K-Makarski (wykład w formacie PDF)

Model równowagi ogólnej z sektorem finansowym jest jednym z pierwszych na świecie, które pokazują, jaki wpływ  na rozwój przedsiębiorstw mają problemy sektora bankowego i jak się to później przekłada się na spowolnienie całej gospodarki. Model ekonometryczny opracowali dwaj naukowcy Instytutu Ekonomicznego NBP.

Dr Michał Brzoza-Brzezina jest dyrektorem Biura Badań Stosowanych NBP i adiunktem w Katedrze Polityki Pieniężnej SGH. Pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z teorii pieniądza i polityki pieniężnej. Jest autorem licznych prac, opublikowanych w krajowych i zagranicznych pismach naukowych. Dr Krzysztof Makarski to pracownik  Biura Badań Stosowanych NBP i adiunkt w Katedrze Ekonomii SGH. Publikuje prace z dziedziny polityki pieniężnej, makroekonomii i teorii wzrostu.

– Modele równowagi ogólnej z sektorem finansowym są w początkowej fazie tworzenia. Szersze zainteresowanie nimi zaczęło się dopiero po wybuchu kryzysu – wyjaśnia Michał Brzoza-Brzezina.

Naukowcy z Instytutu Ekonomicznego swój model i płynące z niego wnioski prezentowali już w bankach centralnych Szwajcarii i Hiszpanii. Jak mówią, wzbudził tam spore zainteresowanie.

– Jego wyniki potwierdziły, że interwencja NBP, która zasiliła rynek międzybankowy w płynność, była potrzebna, a nawet niezbędna. Przedłużenie okresu, w którym banki nie udzielały kredytów przedsiębiorstwom, bo nie miały pieniędzy,  spowodowałoby jeszcze większe wyhamowania naszego wzrostu – twierdzi Michał Brzoza-Brzezina.

Według naukowców  na ostudzenie gospodarki znacznie większy wpływ niż wyhamowanie akcji kredytowej, miał spadek eksportu.

Seminarium, na którym Brzoza-Brzezina i Makarski objaśnili działanie modelu i wnioski z niego płynące, odbyło się w poniedziałek 16 listopada br. w Sali im. Grabskiego w NBP przy drzwiach otwartych.

Michał Brzoza-Brzezina

Tagi


Artykuły powiązane

„Pieniądze zrzucane z helikoptera” jako opcja polityki pieniężnej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Słaby popyt powoli staje się w Europie normą i ekonomiści zastanawiają się nad coraz bardziej niekonwencjonalnymi działaniami w polityce pieniężnej. Jednym z narzędzi, które nie było jeszcze stosowane, są tzw. „pieniądze zrzucane z helikoptera” (helicopter money), czyli jawne finansowanie deficytów rządowych przy pomocy polityki pieniężnej.
„Pieniądze zrzucane z helikoptera” jako opcja polityki pieniężnej

Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Kategoria: Polityka pieniężna
Mija 30 lat stosowania strategii celu inflacyjnego na świecie, która stała się jednym z najpowszechniej stosowanych reżimów polityki pieniężnej. Strategia ta zakłada wykorzystanie publicznego ogłoszenia poziomu celu inflacyjnego jako kotwicy nominalnej dla oczekiwań inflacyjnych.
Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Polityka pieniężna wobec ryzyka deflacji

Kategoria: VoxEU
Inflacja utrzymująca się poniżej oficjalnego celu oraz spadek oczekiwań inflacyjnych są obecnie kluczowymi wyzwaniami dla polityki pieniężnej.
Polityka pieniężna wobec ryzyka deflacji