• Dr Michał Brzoza-Brzezina

Nowy model – równowagi ogólnej

17.11.2009
Nowatorskie wyliczenia NBP wskazują, że polski Produkt Krajowy Brutto zmniejszył się w tym roku z powodu zatrzymania akcji kredytowej dla firm zaledwie o około 1 procent, ale już o około 2,5 procent wskutek spadku eksportu. Pokazuje to model równowagi ogólnej, opracowany przez dr. Michała Brzoza-Brzezinę (na zdjęciu) i dr. Krzysztofa Makarskiego z Instytutu Ekonomicznego NBP. Model wzbudził zainteresowanie europejskiego świata nauki. Został zaprezentowany przez autorów w bankach centralnych Szwajcarii i Hiszpanii.

Michał Brzoza-Brzezina


Tekst wykładu wygłoszony w czasie konferencji „Wpływ zapaści kredytowej na polską gospodarkę”.

Credit-Crunch-in-Small-Open-Economy-M-Brzoza-Brzezina-K-Makarski (wykład w formacie PDF)

Model równowagi ogólnej z sektorem finansowym jest jednym z pierwszych na świecie, które pokazują, jaki wpływ  na rozwój przedsiębiorstw mają problemy sektora bankowego i jak się to później przekłada się na spowolnienie całej gospodarki. Model ekonometryczny opracowali dwaj naukowcy Instytutu Ekonomicznego NBP.

Dr Michał Brzoza-Brzezina jest dyrektorem Biura Badań Stosowanych NBP i adiunktem w Katedrze Polityki Pieniężnej SGH. Pracował w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z teorii pieniądza i polityki pieniężnej. Jest autorem licznych prac, opublikowanych w krajowych i zagranicznych pismach naukowych. Dr Krzysztof Makarski to pracownik  Biura Badań Stosowanych NBP i adiunkt w Katedrze Ekonomii SGH. Publikuje prace z dziedziny polityki pieniężnej, makroekonomii i teorii wzrostu.

– Modele równowagi ogólnej z sektorem finansowym są w początkowej fazie tworzenia. Szersze zainteresowanie nimi zaczęło się dopiero po wybuchu kryzysu – wyjaśnia Michał Brzoza-Brzezina.

Naukowcy z Instytutu Ekonomicznego swój model i płynące z niego wnioski prezentowali już w bankach centralnych Szwajcarii i Hiszpanii. Jak mówią, wzbudził tam spore zainteresowanie.

– Jego wyniki potwierdziły, że interwencja NBP, która zasiliła rynek międzybankowy w płynność, była potrzebna, a nawet niezbędna. Przedłużenie okresu, w którym banki nie udzielały kredytów przedsiębiorstwom, bo nie miały pieniędzy,  spowodowałoby jeszcze większe wyhamowania naszego wzrostu – twierdzi Michał Brzoza-Brzezina.

Według naukowców  na ostudzenie gospodarki znacznie większy wpływ niż wyhamowanie akcji kredytowej, miał spadek eksportu.

Seminarium, na którym Brzoza-Brzezina i Makarski objaśnili działanie modelu i wnioski z niego płynące, odbyło się w poniedziałek 16 listopada br. w Sali im. Grabskiego w NBP przy drzwiach otwartych.

Artykuły powiązane


Tagi