Więcej wolności w biznesie na świecie, mniej w USA

Wskaźnik wolności gospodarczej wyraźnie spada w Stanach Zjednoczonych, ale na świecie wciąż wolność rośnie – przekonuje kanadyjski libertariański think tank Fraser Institute w swoim corocznym rankingu.
Więcej wolności w biznesie na świecie, mniej w USA

CC BY-NC Alex Proimos

Sumaryczny wskaźnik wolności gospodarczej obliczany przez Instytut wynosił 5.78 w 1990 roku, w 6.72 w 2000 roku i 6.84 w 2012 roku. Jest on definiowany na podstawie 42 zmiennych w skali od zera do dziesięciu. Dzielą się one na pięć głównych kategorii:

  1. Rozmiar państwa: wydatki, podatki i udział w przedsiębiorstwach.
  2. System prawny i bezpieczeństwo praw własności.
  3. Dostęp do sound money (czyli waluty, której rząd i bank centralny nie mogą wykreować z powietrza.
  4. Wolność handlu międzynarodowego.
  5. Regulacje kredytowe, rynku pracy, otoczenia biznesu.

Kategorie są jak widać jeszcze bardziej libertariańskie niż w rankingu Heritage Foundation (porównania obu dokumentów dokonał Piotr Aleksandrowicz). Najciekawszy w rankingu Kanadyjczyków jest jednak fragment poświęcony Stanom Zjednoczonym.

„Przez większość czasu od 1980 do 2000 roku, Stany Zjednoczone oceniano jako trzecią najbardziej wolną gospodarkę na świecie, za Hong Kongiem i Singapurem”, napisali autorzy raportu.

W 2005 roku były już 9., pięć lat później 15., a w 2012 roku 14. Nie było to wynikiem awansu innych krajów, ale systematycznego spadku rankingu USA – z 8.65 w 10 stopniowej skali w 2000 roku do 7.81 w 2012 roku.

Autorzy rankingu wypominają USA przenoszenie własności prywatnej na państwo w imię potężnych interesów politycznych, negatywne konsekwencje wojny z terroryzmem i narkotykami, pogwałcenie praw właścicieli obligacji w przypadku bailoutów, wzrost pozataryfowych barier handlowych, restrykcje dla inwestorów zagranicznych, a także wzrost regulacji związanych z prowadzeniem biznesu.

„Stany Zjednoczone doświadczyły znaczącego odejścia od zasad państwa prawa i w kierunku silnie regulowanego, upolitycznionego i mocno policyjnego państwa (…) Jeśli polityka podważająca wolność gospodarczą nie zostanie odwrócona, w przyszłości roczne tempo wzrostu amerykańskiej gospodarki będzie stanowić tylko połowę historycznej średniej na poziomie 3 proc.”

Oprac. MP

>> Cały raport: Fraiser Institute

OF

CC BY-NC Alex Proimos

Tagi


Artykuły powiązane

Zniewolony konsument na wolnym (?) rynku

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zarówno studia literatury przedmiotu, jak i społeczno-gospodarcza rzeczywistość potwierdzają, że występowanie manipulacji i oszustw to nieodłączna cecha wolnego rynku. Wolny rynek jest bowiem wolny do wszystkiego, zarówno do oferowania dóbr użytecznych społecznie, jak i antydóbr, rynkowych śmieci i sztucznego kreowania potrzeb.
Zniewolony konsument na wolnym (?) rynku

Największa na świecie umowa

Kategoria: Raporty
Umowa o wolnym handlu - Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP) weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z jej zapisami, zniesionych zostanie 90 proc. ceł między 15 krajami Azji Wschodniej i Pacyfiku w ciągu 20 lat.
Największa na świecie umowa

Pytania o korzyści z handlu międzynarodowego

Kategoria: VoxEU
Wartość dodana wytworzona w jednym kraju może przekładać się na dochód w innym kraju. Perspektywa dochodów powinna zostać uwzględniona we wszelkich dyskusjach na temat „nieuczciwego” handlu międzynarodowego.
Pytania o korzyści z handlu międzynarodowego