Wyspecjalizowane sklepy radzą sobie dobrze

Pomimo silnej konkurencji ze strony hiper- i supermarketów oraz dyskontów wyspecjalizowane sklepy radzą sobie dobrze - wynika z raportu „Instrument Szybkiego Reagowania” przygotowanego przez PARP i zespół z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej pod kierownictwem Jerzego Hausnera.
Wyspecjalizowane sklepy radzą sobie dobrze

Mimo turbulencji na rynku sklepy kosmetyczne, jak Rossmann, czy odzieżowe i obuwnicze, np. LPP, CCC, H&M, Deichmann umacniają pozycję. (CC By NC wwwuppertal)

– Procentuje ogromne zróżnicowanie formatów sklepowych oraz wymuszona przez konkurencję, ich skłonność do integracji – twierdzi Maria Andrzej Faliński, szef Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Jego zdaniem ważne jest też to, że liczba sklepów w Polsce jest nieporównywalnie większa niż w innych krajach, co sprzyja innowacyjności co do sposobów, jak konkurują one o klienta.

Jarosław Frontczak, główny analityk handlu detalicznego z firmy PMR, potwierdza, że w przypadku sklepów wyspecjalizowanych widać ogólny trend rosnący. Zarówno sklepy kosmetyczne (np. Rossmann), czy odzieżowe i obuwnicze (np. LPP, CCC, Inditex, H&M, C&A, Deichmann) umacniają swoją pozycję, pomimo turbulencji na rynku.

Oceniając całościową kondycję rynku autorzy raportu stwierdzają, że popyt krajowy i sprzedaż detaliczna zaczynają odnotowywać wzrost. Dynamika sprzedaży detalicznej wyniesie ok. 4 proc. w stosunku rocznym pod koniec 2013 r. i ok. 7 proc. w stosunku rocznym w trzecim kwartale 2014 r.

Zdaniem autorów raportu w trzecim kwartale 2014 r. popyt krajowy powinien osiągnąć poziom o 6 proc. wyższy niż w trzecim kwartale 2013 r.

Wykres 1. Dynamika sprzedaży detalicznej: prognoza i analiza cykliczności

isp1

Źródło: PARP

Eksperci ISR prognozują, że poprawa sytuacji w handlu będzie zróżnicowana:

•             Dynamika sprzedaży dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą odzieży, wyrobów ze skóry tkanin i butów, wyniesie ok. 10 proc. latem 2013 r. i wzrośnie do ok. 15 proc. r/r wiosną 2014 r.

•             Sprzedaż audiowideo i sprzętu komputerowego, po odnotowaniu słabych wyników z początku br., będzie rosnąć aż do pierwszej połowy przyszłego roku. W drugiej połowie 2013 r. o ok. 10 proc. w skali roku, w pierwszej połowie 2014 r. już w tempie 15-20 proc.

•             W najtrudniejszej sytuacji jest obecnie handel samochodami – stopień zagrożenia upadłością dla tej grupy firm wyniósł na koniec 2012 r. 27,87 proc. Co więcej prognozowane jest utrzymanie się poziomu stopnia zagrożenia upadłością w przedziale ostrzegawczym przez cały 2013 r.

•             Do połowy 2014 r. również drogerie powinny odnotować wzrost sprzedaży na poziomie ok. 5-8 proc. m/m.

Mimo turbulencji na rynku sklepy kosmetyczne, jak Rossmann, czy odzieżowe i obuwnicze, np. LPP, CCC, H&M, Deichmann umacniają pozycję. (CC By NC wwwuppertal)
isp1
isp1

Tagi


Artykuły powiązane

Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Kategoria: Analizy
W ślad za zmieniającymi się preferencjami klientów struktura rynku detalicznego w Polsce uległa istotnym zmianom. Nastąpiła jego wyraźna koncentracja. Silnie rozwinął się rynek handlu elektronicznego. Pandemia wpłynie na pogłębienie tych procesów – piszą eksperci NBP.
Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Rynek detaliczny w Polsce: stan sprzed pandemii COVID-19

Kategoria: Analizy
Po okresie transformacji rynek detaliczny w Polsce rozwijał się w tempie szybszym niż w Europie Zachodniej, czemu sprzyjał proces realnej konwergencji, spadająca stopa bezrobocia oraz trwała poprawa nastrojów konsumenckich. Konsolidacja rynku nie przyczyniła się do wzrostu inflacji – piszą eksperci NBP.
Rynek detaliczny w Polsce: stan sprzed pandemii COVID-19

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie