Capitalizing on Crisis

14.03.2011
Greta R. Krippner jest adiunktem na Uniwersytecie w Michigan, socjologiem historii, specjalizującym się w ekonomii i politologii. W swej pracy badawczej zajmuje się zmieniającymi się relacjami pomiędzy rynkiem, a instytucjami politycznymi. Jej wydana w tym roku książka „Capitalizing on Crisis. The political origins of the rise of finance” (“Zbijać kapitał na kryzysie. Polityczne korzenie rozwoju …

Greta R. Krippner, “Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the rise of Finance”, Harvard University Press Cambridge, 2011


Greta R. Krippner jest adiunktem na Uniwersytecie w Michigan, socjologiem historii, specjalizującym się w ekonomii i politologii. W swej pracy badawczej zajmuje się zmieniającymi się relacjami pomiędzy rynkiem, a instytucjami politycznymi. Jej wydana w tym roku książka „Capitalizing on Crisis. The political origins of the rise of finance” (“Zbijać kapitał na kryzysie. Polityczne korzenie rozwoju finansów”) poświęcona jest zagadnieniu “finansjalizacji”. Owa “finansjalizacja” opisana została jako wzrost znaczenia instytucji finansowych, instrumentów finansowych i ogólnie finansowych aktywności w funkcjonowaniu gospodarek (w szczególności gospodarki amerykańskiej, bo jej poświęcona jest książka).

„Capitalizing on Crisis” to lektura, którą można włączyć do kanonu książek powstałych w związku z kryzysem ekonomicznym 2008 roku. Sumiennie udokumentowana i sprawnie napisana, obnaża korzenie ekonomicznej zapaści, zapoczątkowanej wstrząsami na amerykańskiej giełdzie jesienią 2007 r. i zimą 2008 r.

Krippner nie zajmuje się jednak krytyką amerykańskich bankierów. Pokazuje raczej problemy systemowe, które doprowadziły do recesji. W swej analizie cofa się do lat 60. i 70. XX wieku. Pokazuje, że przedstawiciele amerykańskiego rządu, próbując wówczas sprostać bieżącym problemom spowolnienia gospodarczego, będącego konsekwencją wojny itd., kładli podwaliny pod współczesną gospodarkę, której głównym graczem jest rynek kapitałowy. Autorka opisuje okoliczności wprowadzania zmian prawnych prowadzących do deregulacji, okoliczności wchodzenia na amerykański rynek międzynarodowego kapitału, zmiany polityki monetarnej itd. Argumentuje, że przyczyną ostatniego kryzysu było ryzyko o podłożu systemowym.

– Politycy nie brali pod uwagę możliwości, że proces deregulacji przyczyni się do powstania środowiska, w którym kredyt będzie mógł rosnąc bez żadnych ograniczeń – pisze, komentując aktywność ludzi władzy na przestrzeni ostatnich dekad.

Choć „Capitalizing on Crisis” dotyczy Stanów Zjednoczonych, to może być interesująca dla polskiego czytelnika. Pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące współczesnymi gospodarkami, a także daje podstawy do lepszego zrozumienia dyskusji, które w USA toczą się w związku z pakietem ustaw finansowych oraz propozycją regulacji systemu bankowego, które wprowadza rząd Baracka Obamy.


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test