Finanse publiczne

Tallinn (CC BY-NC-ND Diego's sideburns)
Aleksandr Łukaszenka, prezydent Białorusi, liczy na korzyści z unii celnej z Rosją i Kazachstanem. (CC By-NC-ND PanArmenian Photo)
Instytucje takie jak dostęp do informacji publicznej, wysłuchanie publiczne czy budżet partycypacyjny pozwalają ciąć wydatki z precyzją skalpela (CC BY-NC slayerphoto)
Olli Rehn, komisarz ds gospodarczych i walutowych, oczekuje, że Polska ograniczy deficyt finansów publicznych już w 2012 r. (CC BY-NC-ND European Parliament)
Nowoczesny szpital wymaga wielomilionowych inwestycji, których samorząd nie jest w stanie zapewnić. (CC By-ND James Jordan)
wiceminister finansów Ludwik Kotecki (c) http://www.mf.gov.pl/
(CC By Fotos Gov Ba)
Piotr Wojaczek fot. KSSE
Na szkolnistwo idzie 80 proc. subwencji dla samorządów (CC BY alamobasement)
test