• Obserwator Finansowy

Chiny chcą od UE „licencji na dumpingowanie”

20.07.2016
Zagrożone są miliony stanowisk pracy i wszystkie europejskie sektory wytwórcze – alarmuje Milan Nitzschke z AEGIS Europe, organizacji zrzeszającej 30 europejskich związków wytwórców. Dziś KE będzie rozważać przyznanie Chinom statusu gospodarki wolnorynkowej.

CC0 Pixabay

CC0 Pixabay

20 lipca Kolegium Komisarzy Europejskich, debatując nad przydzieleniem Chinom statusu gospodarki rynkowej (ang. Market Economy Status), omówi przyszłość całego europejskiego przemysłu wytwórczego – uważają przedstawiciele producentów europejskich zrzeszeni w AEGIS Europe, organizacji zrzeszającej 30 europejskich związków wytwórców.

– Chiny chcą od UE «licencji na dumpingowanie», domagając się traktowania na równi z faktycznymi gospodarkami rynkowymi we wszystkich dochodzeniach antydumpingowych UE. Istnieje poważne ryzyko, że Komisja Europejska faktycznie zaproponuje przyznanie takiej licencji. Otwarłoby to drzwi na bezprecedensowy atak na wszystkie sektory wytwórcze w całej Unii Europejskiej. To z kolei może wystawić na szwank miliony stanowisk pracy – mówi Milan Nitzschke, rzecznik AEGIS Europe.

Chiny są niekwestionowanym leaderem WTO pod względem liczby zarzutów o stosowanie cen dumpingowych i nielegalnych subsydiów. Franciso Urdinez i Gilmar Masiero z Uniwersytetu São Paulo wskazali, że uznanie Chin za ME obniży liczbę rozpoczętych postępowań antydumpingowych przeciw Chinom o niemal 78 proc.

Nitzschke przekonuje, że nie chodzi wyłącznie o rynek stali, który jest najczęściej wysuwanym przykładem zagrożeń ze strony chińskiej konkurencji.

– Będzie to miało wpływ na wszystkie gałęzie gospodarki od sektora małych i średnich przedsiębiorstw po sektor przedsiębiorstw działających na dużą skalę. Dotyczy to praktycznie każdej kategorii produktów i rozwiązań technicznych – od aluminium po emisje CO2 –  ostrzega Nitzschke.

W opinii AEGIS do tej pory Chiny spełniły tylko jeden z pięciu warunków, które definiują  gospodarkę rynkową według UE.

Domaganie się przez Chiny wspomagające hojnie swoich eksporterów traktowania na równi z faktycznymi gospodarkami rynkowymi doprowadziłoby do osłabienia unijnych środków antydumpingowych regulujących import z Chin, ostrzegają członkowie stowarzyszenia.

– Konieczne jest zrewidowanie wszystkich propozycji dotyczących metody szacunkowej stosowanej w procedurach antydumpingowych w świetle pięciu unijnych kryteriów gospodarki rynkowej – mówi Nitzschke.

>>chiński komentarz do europejskich obaw

(źródło: kom.pras., oprac. km)


Tagi


Artykuły powiązane