Dekonstrukcja odprzemysłowienia

Firmy porzucające sektor przemysłowy są mniejsze, ale bardziej produktywne i mają pracowników o wyższych kwalifikacjach. Po zmianie branży ich produktywność jeszcze rośnie. Stosunkowo szybko poprawia się też położenie byłych pracowników, firm które zrezygnowały z przemysłu. Wnioski z Danii.