Duże przepływy kapitału mogą stwarzać ryzyko dla stabilności finansowej

Rynki wschodzące mogą skorzystać na aktywnym zarządzaniu przepływami kapitału i uniknąć kryzysów w razie ich spadku. Jak na ironię, narzędzie najczęściej zalecane do radzenia sobie z napływem kapitału ‒ zacieśnianie polityki fiskalnej ‒ jest przez banki centralne najrzadziej stosowane w praktyce.