Oko na gospodarkę: Duże różnice w poziomie zatrudnienia w UE

04.02.2017
Dane Eurostatu opublikowane zaledwie kilka dni temu wciąż wskazują na znaczne różnice w poziomie zatrudnienia w poszczególnych krajach wspólnoty.

Najwyższy poziom zatrudnienia obserwuje się w Skandynawii oraz w Niemczech. Wśród krajów byłego bloku komunistycznego brylują Czechy i Estonia. W Polsce i na Węgrzech wskaźnik zatrudnienia jest zbliżony do średniej unijnej, choć przez ostatnie lata nad Balatonem rósł on dużo bardziej dynamicznie, niż w naszym kraju. Najmniejszy odsetek osób aktywnych zawodowo notują tradycyjnie państwa południowe.

Wskaźnik zatrudnienia określa, jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym ma pracę. Nie można go traktować jako odwrotności stopy bezrobocia, gdyż ta uwzględnia wyłącznie osoby aktywnie starające się o pozyskanie zatrudnienia.


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test