Autor: Aleksander Piński

Dziennikarz ekonomiczny, autor recenzji książek i przeglądów najnowszych badań ekonomicznych

Dzieci członków związków zawodowych zarabiają więcej

Członkostwo rodziców w związkach zawodowych podnosi dochody ich dzieci; ponad 1/3 przychodów z gazu łupkowego zostaje w regionie wydobycia; serwisy takie jak Spotify nie zmniejszają dochodów przemysłu muzycznego – to niektóre z wniosków z najnowszych ekonomicznych prac naukowych.
Dzieci członków związków zawodowych zarabiają więcej

Luis Aguiar i Joel Waldfogel w pracy „Streaming Reaches Flood Stage: Does Spotify Stimulate or Depress Music Sales?” (Streaming coraz popularniejszy: Czy Spotify zwiększa czy zmniejsza sprzedaż muzyki?) ustalili na podstawie danych z lat 2013–2015, że średnio 137 odtworzeń muzyki w serwisie Spotify sprawa, że nie dochodzi do zakupu jednej piosenki. Z danych wynika jednak także, że serwis zmniejsza piractwo. Biorąc pod uwagę, że ze sprzedaży piosenki przemysł muzyczny uzyskuje średnio 0,82 dol., a za każde odtworzenie 0,007 dol., autorzy wyliczyli, że działalność Spotify nie ma wpływu na dochody branży muzycznej, tzn. to, co firmy tracą na sprzedaży, odzyskują w postaci kwot płaconych przez Spotify za odtwarzanie muzyki w internecie.

obserwator-2,5xAnaliza Thomasa S. Dee i Hansa Henrika SievertsenaThe Gift of Time? School Starting Age and Mental Health” (Dar czasu? Wiek rozpoczęcia szkoły i zdrowie psychiczne dzieci) przynosi nowy argument za tym, by nie spieszyć się z wysyłaniem dzieci do podstawówki. Autorzy przeanalizowali dane z Danii i okazało się, że rok opóźnienia w pójściu do szkoły zdecydowanie zmniejszył problemy dzieci z nadaktywnością i nieumiejętnością skupienia uwagi. Te właśnie cechy są silnie negatywnie skorelowane z wynikami w szkole. Co więcej, efekt ten utrzymywał się aż do 11. roku życia, co oznacza, że wiele dzieci będzie miało problemy w szkole tylko dlatego, że poszło do niej zbyt wcześnie.

obserwator-2,5xRichard Freeman, Eunice Han, David Madland i Brendan V. Duke w pracy „How Does Declining Unionism Affect the American Middle Class and Intergenerational Mobility?” (Jak spadająca popularność związków zawodowych wpływa na amerykańską klasę średnią i międzypokoloniową mobilność) przeanalizowali dane z lat 1985–2011. Okazało się, że dzieci rodziców, którzy należeli do związków zawodowych, mają wyższe zarobki niż dzieci rodziców na porównywalnych stanowiskach, którzy do związków nie należeli. Autorzy wysuwają wniosek, że pozytywny efekt uzwiązkowienia daje się odczuć nawet w kolejnych pokoleniach.

obserwator-2,5xJoseph S. Briggs, David Cesarini, Erik Lindqvist i Robert Östling w analizie „Windfall Gains and Stock Market Participation” (Nagłe wygrane i inwestowanie na giełdzie) postanowili ustalić, dlaczego relatywnie niewielki odsetek społeczeństwa w zachodnich krajach inwestuje na giełdzie. Przeanalizowali dane o osobach, które w szwedzkiej loterii otrzymały równowartość 150 tys. dol. (około 600 tys. zł). Okazało się, że prawdopodobieństwo, że zwycięzca loterii zainwestuje na giełdzie, wzrastało tyko o 12 proc. w porównaniu do osób, które żadnej większej gotówki nie otrzymały. Zdaniem autorów wyniki te są zaskakująco niskie z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy ekonomicznej. Można wnioskować, że to nie brak pieniędzy jest głównym powodem powstrzymującym większość ludzi przed zakupem spółek z parkietu.

obserwator-2,5xW kontekście złóż gazu łupkowego w Polsce warto zwrócić uwagę na pracę Jamesa Feyrera, Erina T. Mansura i Bruce’a Sacerdote’aGeographic Dispersion of Economic Shocks: Evidence from the Fracking Revolution” (Geograficzny rozkład ekonomicznych szoków: Dowody z rewolucji łupkowej). Naukowcy podają, że w amerykańskich okręgach, w których wydobywa się gaz łupkowy, doszło do rewolucji ekonomicznej. Wydobycie w jednym hrabstwie ropy i gazu o wartości 1 mln dol. wiąże się z wypłaceniem 66 tys. dol. płac i powstaniem 0,78 miejsca pracy. Poza hrabstwem, ale nadal w regionie efekt jest trzy razy większy.

W odległości do 160 km od miejsca wydobycia 1 mln dol. w ropie i gazie prowadzi do wypłaty 243 tys. dol. płac i powstania 2,49 miejsca pracy. To oznacza, że ponad 1/3 przychodu z tych kopalin zostaje w regionie, gdzie zostały wydobyte. W sumie gaz łupkowy w USA doprowadził do powstania 725 tys. miejsc pracy i w czasie ostatniej recesji zmniejszył bezrobocie o 0,5 proc.

obserwator-2,5xCzy zaawansowani wiekiem pracownicy są dyskryminowani na rynku pracy? Panuje powszechne przekonanie, że tak. David Neumark, Ian Burn i Patrick Button w pracy „Is It Harder for Older Workers to Find Jobs? New and Improved Evidence from a Field Experiment” (Czy starszym pracownikom trudniej jest znaleźć pracę? Dowody z przeprowadzonego eksperymentu) postanowili to sprawdzić. Stworzyli fikcyjne podania o pracę (było ich prawie 40 tys.!) w imieniu osób w wieku 64–66 lat, 49–51 lat oraz 29–31 lat i rozesłali je w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę w USA. Okazało się, że są silne dowody na dyskryminowanie przez pracodawców starszych kobiet i słabe dowody na dyskryminację starszych mężczyzn. Co ciekawe, dyskryminacja jest słabsza w stanach, w których istnieje mocne prawo antydyskryminacyjne, co przemawia za wprowadzaniem tego typu regulacji.

Czy mało efektywne ściganie osób inwestujących na giełdzie z wykorzystaniem informacji poufnych możne hamować innowacje? Wszystko na to wskazuje. Ross Levine, Chen Lin i Lai Wei w analizie „Insider Trading and Innovation” (Handel na podstawie poufnej informacji a innowacje) przeanalizowali dane z 94 krajów z lat 1976–2006. Okazało się, że im bardziej egzekwowano prawa chroniące inwestorów przed handlowaniem na giełdzie z wykorzystaniem informacji poufnych, tym więcej było innowacji mierzonych m.in. liczbą patentów i ich oryginalnością.

obserwator-2,5xCiekawy sposób na poprawienie wyników uczniów na testach z matematyki zaprezentowali Kamilla Gumede i Michael Rosholm w pracy „Your Move: The Effect of Chess on Mathematics Test Scores” (Twój ruch: Skutek lekcji szachów na wyniki w testach z matematyki). Sprawdzili wynik eksperymentu przeprowadzonego w szkołach podstawowych w mieście Aarhus w Danii. Zastąpiono jedną lekcję matematyki w tygodniu w klasach 1.–3. lekcją szachów.

Okazało się, że dzieci, które uczęszczały na te lekcje, zanotowały wyraźną poprawę w wynikach testu z matematyki, mimo że miały mniej lekcji matematyki. Co ciekawe, poprawę zanotowano tylko u duńskich dzieci. Szachy nie miały wpływu na wyniki dzieci emigrantów.

 

obserwator-2,5x
obserwator-2,5x
obserwator-2,5x
obserwator-2,5x
obserwator-2,5x
obserwator-2,5x

Tagi


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (16–20.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (04–08.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce