Gospodarka obiegu zamkniętego – pomysł KE na zalew odpadów

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej przewidują, że ilość przetwarzanych odpadów komunalnych ma się zwiększyć do 65 proc.
Gospodarka obiegu zamkniętego - pomysł KE na zalew odpadów

Zmniejszanie ilości odpadów do zera staje się oraz powszechniejsze. W zakładach Nestlé resztki ziaren kawy wykorzystuje się jako źródło energii odnawialnej. (Nestlé, CC BY-NC-ND)

Dzięki przedstawionym właśnie przepisom UE stanie się światowym liderem pod względem gospodarowania odpadami i przetwarzania surowców wtórnych – zapowiada KE.

KE podała, że państwa członkowskie Unii przyjęły 22 maja „pakiet ambitnych środków, które mają dostosować unijne przepisy dotyczące odpadów do wymogów przyszłości, w ramach szerszej unijnej polityki w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego”.

Najpierw zapobiegać

Nowe przepisy – twierdzi Komisja – szczególny nacisk kładą na zapobieganie powstawaniu niepożądanych pozostałości i wytyczają cele na polu ograniczenia marnotrawienia żywności i odpadów morskich. Przewidują ponadto, że ilość przetwarzanych (recykling) odpadów komunalnych ma się zwiększać: 55 proc. do 2025 r., 60 proc. do 2030 r. i 65 proc. do 2035 r.

Komisja wyznacza nowe, śmielsze cele w dziedzinie przetwarzania i odzyskiwania opakowań, tworzyw sztucznych, drewna, metali żelaznych, aluminium, szkła, papieru i tektury. Zaleca wprowadzenie do 2022 r. obowiązku zbierania niebezpiecznych odpadów z gospodarstw domowych, do 2023 r. – bioodpadów, a do 2025 r. tworzyw włókienniczych.

Wytwórca odpowiedzialny za pozostałości

– Ostateczne zatwierdzenie przez Radę nowych przepisów UE dotyczących odpadów stanowi ważny etap dla rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Europie – oświadczył Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa. – Naszym głównym zadaniem jest teraz sprawić, by obietnice zawarte w pakiecie dotyczącym odpadów, zostały spełnione.

Drogie śmieci

Wprowadzone wytyczne przewidują jeszcze lepsze wykorzystanie narzędzi ekonomicznych i innych środków, które mają spowodować właściwe postępowanie z odpadami. KE czyni wytwórców odpowiedzialnymi za ich wyroby, gdy te stają się odpadami. Nakazuje ponadto, by do 2024 r. zostały ustanowione „obowiązkowe systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do wszystkich opakowań”.

Mniej składowania, więcej przetwarzania

Przepisy powstały na podstawie wniosku Komisji Europejskiej zgłoszonego w grudniu 2015 r. „w ramach pakietu dotyczącego gospodarki obiegu zamkniętego”. Dzięki nim – twierdzi KE – stopniowo ograniczane będzie składowanie odpadów. W 1995 r. w Unii składowano średnio 64 proc. odpadów komunalnych, zaś w 2000 r. – 55 proc., a średni współczynnik recyklingu wyniósł 25 proc. W 2016 r. składowanie odpadów z gospodarstw domowych w UE spadło do 24 proc., a współczynnik recyklingu wzrósł do 46 proc.

Składowanie odpadów – zwraca uwagę Komisja – „nie ma sensu w gospodarce obiegu zamkniętego i może powodować zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza”. Dlatego do 2035 r. ilość składowanych odpadów komunalnych musi zostać zmniejszona do najwyżej 10 proc. całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

>>Szczegóły

Na podst. mat. pras. KE oprac. WK/OF

 

Zmniejszanie ilości odpadów do zera staje się oraz powszechniejsze. W zakładach Nestlé resztki ziaren kawy wykorzystuje się jako źródło energii odnawialnej. (Nestlé, CC BY-NC-ND)

Tagi