• Obserwator Finansowy

Gospodarka obiegu zamkniętego – pomysł KE na zalew odpadów

24.05.2018
Nowe wytyczne Komisji Europejskiej przewidują, że ilość przetwarzanych odpadów komunalnych ma się zwiększyć do 65 proc.

Zmniejszanie ilości odpadów do zera staje się oraz powszechniejsze. W zakładach Nestlé resztki ziaren kawy wykorzystuje się jako źródło energii odnawialnej. (Nestlé, CC BY-NC-ND)


Dzięki przedstawionym właśnie przepisom UE stanie się światowym liderem pod względem gospodarowania odpadami i przetwarzania surowców wtórnych – zapowiada KE.

KE podała, że państwa członkowskie Unii przyjęły 22 maja „pakiet ambitnych środków, które mają dostosować unijne przepisy dotyczące odpadów do wymogów przyszłości, w ramach szerszej unijnej polityki w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego”.

Najpierw zapobiegać

Nowe przepisy – twierdzi Komisja – szczególny nacisk kładą na zapobieganie powstawaniu niepożądanych pozostałości i wytyczają cele na polu ograniczenia marnotrawienia żywności i odpadów morskich. Przewidują ponadto, że ilość przetwarzanych (recykling) odpadów komunalnych ma się zwiększać: 55 proc. do 2025 r., 60 proc. do 2030 r. i 65 proc. do 2035 r.

Komisja wyznacza nowe, śmielsze cele w dziedzinie przetwarzania i odzyskiwania opakowań, tworzyw sztucznych, drewna, metali żelaznych, aluminium, szkła, papieru i tektury. Zaleca wprowadzenie do 2022 r. obowiązku zbierania niebezpiecznych odpadów z gospodarstw domowych, do 2023 r. – bioodpadów, a do 2025 r. tworzyw włókienniczych.

Wytwórca odpowiedzialny za pozostałości

– Ostateczne zatwierdzenie przez Radę nowych przepisów UE dotyczących odpadów stanowi ważny etap dla rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Europie – oświadczył Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa. – Naszym głównym zadaniem jest teraz sprawić, by obietnice zawarte w pakiecie dotyczącym odpadów, zostały spełnione.

Drogie śmieci

Wprowadzone wytyczne przewidują jeszcze lepsze wykorzystanie narzędzi ekonomicznych i innych środków, które mają spowodować właściwe postępowanie z odpadami. KE czyni wytwórców odpowiedzialnymi za ich wyroby, gdy te stają się odpadami. Nakazuje ponadto, by do 2024 r. zostały ustanowione „obowiązkowe systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do wszystkich opakowań”.

Mniej składowania, więcej przetwarzania

Przepisy powstały na podstawie wniosku Komisji Europejskiej zgłoszonego w grudniu 2015 r. „w ramach pakietu dotyczącego gospodarki obiegu zamkniętego”. Dzięki nim – twierdzi KE – stopniowo ograniczane będzie składowanie odpadów. W 1995 r. w Unii składowano średnio 64 proc. odpadów komunalnych, zaś w 2000 r. – 55 proc., a średni współczynnik recyklingu wyniósł 25 proc. W 2016 r. składowanie odpadów z gospodarstw domowych w UE spadło do 24 proc., a współczynnik recyklingu wzrósł do 46 proc.

Składowanie odpadów – zwraca uwagę Komisja – „nie ma sensu w gospodarce obiegu zamkniętego i może powodować zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza”. Dlatego do 2035 r. ilość składowanych odpadów komunalnych musi zostać zmniejszona do najwyżej 10 proc. całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Nowe przepisy wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

>>Szczegóły

Na podst. mat. pras. KE oprac. WK/OF

 


Tagi


Artykuły powiązane