Autor: Krzysztof Bień

Departament Analiz Ekonomicznych NBP.

Maleje budżetowy deficyt w Unii Europejskiej

Z 2,4 proc. do 1,7 proc. w relacji do PKB zmalał w 2016 roku deficyt sektora rządowego w krajach UE. Do grona krajów, które zanotowały lepszy wynik niż w 2015 roku, zalicza się także Polska, gdzie deficyt zmalał z 2,6 proc. do 2,4 proc. PKB. Rekordowy deficyt notowały Hiszpania i Francja.
Maleje budżetowy deficyt w Unii Europejskiej

Informacja ma charakter wstępny, została sporządzona na podstawie danych dostarczonych przez poszczególne kraje Unii, bazujących na metodologii ESA2010. Bilanse obejmują deficyty bądź nadwyżki sektora rządowego.

Z przedstawionej informacji wynika, że sytuacja budżetów krajów unijnych w 2016 roku znacząco się poprawiła. Dziesięć krajów unijnych zanotowało nadwyżkę budżetową. Liderem był Luksemburg, w którym wyniosła ona 1,6 proc. PKB. Niemal idealne zrównoważenie budżetu (0,0 proc.) osiągnęły w zeszłym roku Bułgaria i Łotwa. Najwyższy deficyt budżetowy, powyżej kryterium z Maastricht, zanotowały Hiszpania i Francja.

Zaskoczeniem może być informacja, że wśród krajów z powodzeniem dbających o równowagę budżetową, jak Niemcy czy Szwecja, pojawiła w ubiegłym roku Grecja, w której pierwotny bilans budżetu okazał się dodatni (0,7 proc. PKB). Jeszcze w 2013 roku Grecja notowała bieżący deficyt budżetu na poziomie 13,1 proc. Dobry wynik to efekt przede wszystkim ograniczenia wydatków budżetowych, które zmalały z 62,3 proc. w relacji do PKB w 2013 roku do 49,0 proc. Grecja zanotowała w 2016 roku także wzrost dochodów do budżetu.

W zeszłym roku poprawiła się w sytuacja nie tylko greckiego budżetu. Mniej lub bardziej znacząco lepsze wyniki osiągnęły aż 24 kraje Unii Europejskiej. Zmieściła się w tym gronie także Polska. Z deficytu na plus wyszły w pierwotnym bilansie – oprócz Grecji – Holandia, Malta, Cypr, Czechy i Litwa.

Dla pełniejszego obrazu sytuacji budżetowej ważne są aktualne informacje o wielkości długu publicznego. Eurostat podaje, że w krajach należących do Unii Europejskiej zmalał on z 84,9 proc. PKB w roku 2015 do 83,5 proc. w ubiegłym roku. Na koniec 2016 roku najkorzystniejsza była pod tym względem sytuacja Estonii, gdzie dług rządowy w relacji do PKB wynosił zaledwie 9,5 proc.

Komfortową sytuację mają pod tym względem także Luksemburg (20,0 proc. w relacji do PKB), Bułgaria (29,5 proc.), Czechy (37,2 proc.), Rumunia (37,6 proc.) i Dania (37,8 proc.).

W 16 krajach Unii Europejskiej dług rządowy przekracza ustalony w UE, choć słabo przestrzegany poziom maksymalny, czyli 60 proc. PKB. Liderem niezrównoważenia pozostaje Grecja, gdzie dług obliczany jest na 179,0 proc. i pomimo pierwotnej nadwyżki budżetowej nadal rośnie.

Trudna pod tym względem jest wciąż sytuacja Włoch (132,6 proc. PKB) i Portugalii (130,4 proc. PKB), chociaż oba te kraje – zwłaszcza Portugalia – notują relatywną poprawę sytuacji.

W Polsce, bazując na oficjalnych danych w złotych oraz na metodologii ESA2010, Eurostat oblicza dług publiczny na koniec 2016 roku na poziomie 54,4 proc.

>> więcej

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Deficyt budżetowy służy sektorowi prywatnemu

Kategoria: Analizy
Musi zdumiewać, że osiąganie nadwyżek sektora publicznego bywa uważane za konieczny warunek „zdrowego” rozwoju sektora prywatnego. Nadwyżka budżetowa to przecież de facto konfiskata zasobów prywatnych.
Deficyt budżetowy służy sektorowi prywatnemu