Pierścień ognia

W odróżnieniu do wielu zarządzających aktywami, którzy publicznie prezentują swoje prognozy, nie oczekuję w tym roku wzrostów na giełdach. Uważam, że trzy grupy czynników będą decydujace: (1) tempo ożywienia prywatnego popytu, (2) sytuacja fiskalna w krajach rozwiniętych, (3) odchodzenie banków centralnych od polityki drukowania pieniądza i niskich stóp procentowych. Na razie sytuacja nie wygląda dobrze, bezrobocie rośnie w wielu krajach, wskaźniki wyprzedzające zapowiadają ożywienie w przemyśle i słabą koniunkturę w usługach. To pierwsze jest sztucznie pompowane odbudową zapasów, a co za tym idzie handlu międzynarodowego, to drugie jest ważniejsze, bo dotyczy ponad 60 proc. gospodarki krajów rozwiniętych.

Sytuacja fiskalna pogarsza się w tempie niespotykanym od II wojny światowej, Grecja jest tylko drobnym przykładem, podobnie jak Islandia przed kryzysem finansowym. Prawdziwe problemy są w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia, czy nawet Francja. Grecja może być tylko początkiem głębszych problemów fiskalnych krajów rozwiniętych, które zostały opisane przez Billa Grossa z PIMCO jako pierścień (fiskalnego) ognia (piekielnego).

Ring_of_fire

Ring_of_fire
Ring_of_fire

Tagi


Artykuły powiązane

Obecne sankcje to za mało. Co może powstrzymać Rosję?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Cudowne recepty na pokój nie istnieją, ale odnaleźć można lepsze i gorsze rozwiązania. Historia gospodarcza przestrzega nas przed pochopnym rozpętywaniem wojny ekonomicznej – która może nie tylko nie zapobiec eskalacji militarnej, ale nawet ją pogłębić.
Obecne sankcje to za mało. Co może powstrzymać Rosję?

Wojna w Ukrainie i ekonomia

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rozważania nad agresją rosyjską w Ukrainie pokazują, jak interdyscyplinarnym zagadnieniem jest wojna i jak wielkie są ograniczenia nauk ekonomicznych, gdyby zechciały samodzielnie, autarkicznie analizować wojnę.
Wojna w Ukrainie i ekonomia

Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Kategoria: Trendy gospodarcze
Spadek kosztów handlu pobudza wymianę handlową między krajami mającymi wcześniej ograniczone relacje handlowe, gdzie istnieje największy potencjał do wzrostu. Jednak nie widać takich efektów, lub są one wyraźnie słabsze w przypadku państw, które już prowadzą intensywną wymianę handlową.
Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty