Podatki dla firm na świecie coraz lżejsze

Polska awansowała na 87 miejsce ze 113 w raporcie Banku Światowego i firmy doradczej PwC „Paying Taxes 2015”, który bada obciążenia podatkowe średnich firm. Dokonują one w naszym kraju średnio 18 rocznych płatności podatku, poświęcając na to 286 godzin rocznie. Całkowita stopa podatkowa wynosi 38,7 proc.
Podatki dla firm na świecie coraz lżejsze

(CC BY Enter The Story)

Średnia dla całego świata to 25,9 płatności podatkowych rocznie, 264 godziny w roku i stopa 40,9 proc. Na tym tle widać, że rozliczanie podatków w Polsce jest przede wszystkim czasochłonne. Warto także dodać, że choć całkowita stopa podatkowa spadła z 41,6 proc. w ubiegłym roku do 38,7 proc. w tym, to jednak zasługa zmiany metodologii. Jeśli ją uwzględnić stopa podatkowa w zeszłorocznym rankingu była w Polsce minimalnie niższa niż w tegorocznym 38,5 proc., wobec 38,7 proc.

Generalnie jednak w ciągu dekady prowadzenia rankingu „Paying Taxes” tendencje na całym świecie są pozytywne. W tym czasie aż 78 proc. ze 189 badanych państw wprowadziło istotne zmiany w swoich systemach podatkowych. Obniżył się czas i liczba płatności jak i przeciętna stawka podatku.

„Najszybsze tempo spadku całkowitej stawki podatkowej odnotowano podczas kryzysu finansowego w latach 2008–2010, kiedy stawka ta obniżała się przeciętnie o 1,8 punktu procentowego rocznie. Od 2011 r. tempo spadku zaczęło zwalniać” – zauważają autorzy raportu.

„Ostatnie dwa lata przyniosły szereg  zmian uproszczających i usprawniających przepływy pieniężne, których celem było ułatwienie prowadzenia działalności. Jako przykład można podać przepisy mające na celu likwidację tzw. zatorów płatniczych, które wciąż jednak wymagają dalszych prac nad ich stosowaniem” – mówi Katarzyna Czarnecka-Żochowska, partner w PwC. Wymienia także zmiany w VAT mające na celu uproszczenie korzystania z ulgi na złe długi, a także uproszczenia w wystawianiu faktur.

Cały raport na stronie PwC

oprac. MP

(CC BY Enter The Story)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Warto utrzymywać dostępność gotówki

Kategoria: Analizy
Gotówka zapewnia ludziom wolny wybór, a gospodarce ubezpieczenie od negatywnych zdarzeń technologicznych. Największe korzyści płyną z funkcjonowania zdywersyfikowanego systemu płatniczego, w ramach którego funkcjonuje zarówno gotówka jak i płatności bezgotówkowe.
Warto utrzymywać dostępność gotówki