Autor: Martin Feldstein

Był profesorem ekonomii na Harvardzie, publicystą Project Syndicate.

Podnieśmy podatki, a nie stopy podatków

Większe wpływy budżetowe niekoniecznie muszą się wiązać z wyższymi stopami podatków.

Ograniczenie deficytu budżetowego i powstrzymanie eksplozji długu publicznego będzie wymagało zarówno większych wpływów podatkowych jak i ograniczenia wydatków. Ale większe wpływy niekoniecznie muszą oznaczać wyższe stopy podatków.

Jak podkreśła obupartyjna komisja budżetowa powołana w zeszłym roku przez prezydenta Obamę, wpływy podatkowe można istotnie podnieść przez ograniczenie ulg i zwolnień. Ulgi i zwolnienia w podatkach różnią się od wydatków budżetowych jedynie nazwą.

Ulgi podatkowe na zakup paneli słonecznych albo samochodów z napędem hybrydowym są takimi samymi wydatkami publicznymi jak subsydia rządowe na ten cel. Podobnie, odliczenie wydatków na zakup ubezpieczenia zdrowotnego nie różni się od subsydiów na zakup takich ubezpieczeń. Odliczenie odsetek od kredytów na zakup nieruchomości, która prawdopodobnie jest najbardziej znaną ulgą, stanowi ogromną dotację do mieszkalnictwa.

W najgorszym wypadku, takie ulgi podatkowe tworzą motywację do marnotrawnego zapożyczania się, były jednymi z przyczyn kryzysu na rynku nieruchomości i rosnących kosztów opieki zdrowotnej.

Dalsza część artykułu na stronie New York Timesa.


Tagi


Artykuły powiązane

Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Kategoria: Analizy
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiły znaczące zmiany w bankowości. Przed kryzysem w 2008 r. największy wzrost aktywów dotyczył kredytów mieszkaniowych, natomiast dziś zauważalny jest przede wszystkim wzrost kredytów gotówkowych „niecelowych”.
Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Powracające kłopoty fiskalne

Kategoria: Analizy
Dobra koniunktura międzynarodowa pozwoliła utrzymać przez kilka lat silny wzrost gospodarczy w Polsce. Dzięki temu poprawiła się też sytuacja finansów publicznych. Spowolnienie, które nas czeka w najbliższych miesiącach oraz konieczność zwiększenia wydatków dla wsparcia zamrożonej gospodarki pogorszą sytuację budżetu.
Powracające kłopoty fiskalne

Unikanie podatków i imperatyw wzrostu

Kategoria: Analizy
Są dwie prawdy podatkowe. Pierwsza mówi, że bez podatków nie powstałaby żadna cywilizacja, ponieważ nie byłoby za co budować wspólnoty, zaś wedle drugiej podatki to narzędzie niezmiennie przeradzające się w instrument opresji, co sprawia, że ich unikanie jest zaletą.
Unikanie podatków i imperatyw wzrostu