„Pranie pieniędzy”

„Pranie pieniędzy”

„Pranie pieniędzy” Jacek Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, 2010

Jacek Grzywacz, autor  książki „Pranie pieniędzy. Metody. Raje podatkowe. Zwalczanie”, przedstawia etapy procesu prania pieniędzy i nowe metody stosowane w tym procederze przez przestępców, w tym posługiwanie się internetem. Omawia też szczegółowo zasady funkcjonowania rajów podatkowych, które mogą być wykorzystywane legalnie, w celu optymalnego zarządzania kapitałem, ale także w celu zalegalizowania dochodów uzyskanych niezgodnie z prawem, w myśl zasady „pecunia non olet”.

„Pranie pieniędzy” Jacek Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, 2010

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Kategoria: VoxEU
Wyniki badania sugerują, że Fed powinien rozważyć podniesienie celu inflacyjnego w odpowiedzi na spadek naturalnej stopy procentowej. Symulacje modelowe wskazują, że spadek naturalnej stopy procentowej o 1 punkt procentowy powinien skutkować podniesieniem optymalnego celu inflacyjnego o około 0,9 do 1 punktu procentowego.
Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

The geographical diversification of Poland’s foreign trade

Kategoria: Macroeconomics
The increase in the volume of Polish foreign trade is accompanied by growing disparities in the geographical structure of exports and imports. A significant part of Polish exports to EU countries is made up of products imported from the third countries.
The geographical diversification of Poland’s foreign trade

Ukraińska walka z dziurą budżetową - z armatą na wróble?

Kategoria: Analizy
Ukraiński rząd przystąpił do uszczelniania systemu podatkowego. Na pierwszy ogień poszli drobni przedsiębiorcy. Jednak badania pokazują, że ich wpływ na dziurę w ukraińskich finansach publicznych jest śladowy, a odpowiada za nią głównie duży biznes.
Ukraińska walka z dziurą budżetową - z armatą na wróble?