PSPA: Ustawa o elektromobilności budzi wątpliwości interpretacyjne

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) ocenia, że podpisana przez prezydenta 5 lutego Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych to krok milowy do zmiany polskiego transportu na niskoemisyjny, ale wymaga doprecyzowania.
PSPA: Ustawa o elektromobilności budzi wątpliwości interpretacyjne

Według branży obecny jej kształt budzi jednak sporo wątpliwości interpretacyjnych.

– Dlatego z dużym zadowoleniem przyjęliśmy deklarację wiceministra energii Michała Kurtyki, który zapowiedział, że po wejściu w życie ustawy resort będzie obserwować odpowiedź rynku, zmieniając i uzupełniając regulacje – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Celem wprowadzenia ustawy jest uregulowanie rynku paliw alternatywnych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Akt prawny ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych, oraz wzdłuż transeuropejskich drogowych korytarzy transportowych, co pozwoli na swobodne przemieszczanie się pojazdów napędzanych tymi paliwami.

Ustawa stworzy system regulacyjny umożliwiający budowę do 2020 roku publicznej infrastruktury ładowania EV, a także tankowania pojazdów CNG i LNG.

Inwestycje te mają się przyczynić do rozwoju transportu nisko- i zeroemisyjnego. Przepisy przewidują system zachęt, w tym zniesienie akcyzy na samochody elektryczne, większe odpisy amortyzacyjne dla firm, zwolnienie ich z opłat za parkowanie czy możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po pasach dla autobusów. W dokumencie znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału aut elektrycznych we flocie niektórych organów administracji centralnej i samorządowej.

(źródło: materiały pras. PSPA, oprac. OF/km)

 


Tagi


Artykuły powiązane

Producenci europejscy zaczynają poważnie traktować „elektryki”

Kategoria: Analizy
W warunkach rosnącego popytu i nasilającej się konkurencji koncerny motoryzacyjne z Europy gwałtownie przyspieszyły uruchamianie produkcji samochodów elektrycznych. Utrata rynku „elektryków” oznaczałaby marginalizację europejskich potentatów samochodowych.
Producenci europejscy zaczynają poważnie traktować „elektryki”

Elektrony w pogoni za oktanami

Kategoria: Ekologia
Liczba samochodów elektrycznych przekroczyła w świecie w 2018 r. poziom 4 mln. To nadal zaledwie ułamek procenta wszystkich pojazdów, ale obecna dynamika zmian globalnego rynku motoryzacyjnego wskazuje, że za kilkanaście lat samochody z silnikami spalinowymi mogą stać się przeżytkiem.
Elektrony w pogoni za oktanami

Rynek energii na Ukrainie – skok na głowę w nieznaną toń

Kategoria: Trendy gospodarcze
Mimo sprzeciwu części ekspertów i nowego prezydenta Ukrainy, w lipcu rusza wolny rynek energii elektrycznej. Wolny bardziej z nazwy, biorąc pod uwagę monopol w sektorze energetycznym i przyjęte przez rząd rozwiązania, które w ocenie ekspertów mogą przynieść radykalny wzrost cen energii oraz napędzić inflację.
Rynek energii na Ukrainie – skok na głowę w nieznaną toń