• Obserwator Finansowy

PwC: W tym roku na wyłudzeniach VAT budżet straci 42 mld zł

27.11.2014
Po raz pierwszy od siedmiu lat spada wartość tzw. luki w VAT, która zmniejszy się o 4,8 mld zł w porównaniu z zeszłym rokiem. Nadal jednak Polska jest jednym z najgorszych państw UE w tej statystyce. W 2012 roku większe kłopoty miało jedynie siedem państw - Czarnogóra, Włochy, Grecja, Łotwa, Litwa, Słowacja i Rumunia. Nawet Polska w przeszłości radziła sobie lepiej – w 2007 roku luka w VAT wynosiła tylko 0,6 proc. PKB. Tegoroczne 42 mld złotych odpowiada zaś 2,5 proc. PKB.

CC BY-SA Ken Teegardin


Gdyby skale wyłudzeń VAT udało się obniżyć do poziomu z 2007 roku w budżecie państwa pojawiłoby się dodatkowe 31,5 mld złotych wpływów, co jest kwotą odpowiadającą budżetowi Ministerstwa Obrony Narodowej.

– Wyłudzenia w VAT to wciąż palący problem polskiej gospodarki, jednak wydaje się, iż jesteśmy na dobrej drodze do zmian. Działania podjęte w ostatnich latach przez Ministerstwo Finansów przynoszą spodziewany skutek -mówi Tomasz Kassel, partner w dziale prawno–podatkowym PwC.

Efekty przyniosła wprowadzona rok temu zasada tzw. „VATu odwróconego” dla tych towarów, w przypadku których skala nadużyć była największa, jak np. wybranego asortymentu wyrobów stalowych.

Zintensyfikowały się także działania Urzędów Kontroli Skarbowej oraz Wywiadu Skarbowego. Efekty przynosi również współpraca z innymi służbami, w tym z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policją, a także z organami podatkowymi w innych krajach UE.

Eksperci PwC mają pomysły na dalsze ograniczenie skali wyłudzeń. Jednym z mechanizmów może być model podzielonej płatności, który zakłada, iż przy każdej transakcji, cena netto jest wpłacana na konto bieżące dostawcy, a odpowiednia kwota podatku  trafia na odrębne konto podatkowe. Innym rozwiązaniem byłaby centralna baza monitorująca VAT, która opiera się na e-fakturowaniu.

Należałoby także przeprowadzić zmiany w administracji podatkowej – jej pracownicy powinni być otwarci na dialog z przedsiębiorcami, którzy na co dzień ponoszą straty wynikające z nadużyć przestępców, wymiana informacji między służbami powinna być jeszcze lepsza. Można się także zastanowić nad utworzeniem wyspecjalizowanych jednostek do zwalczania przestępczości podatkowej.

Postulaty te zostały szerzej omówione w raporcie PwC.


Tagi


Artykuły powiązane