Rząd unieważnił przetarg wygrany przez InPost

Dziś warto przeczytać o tym, jak rząd potraktował prywatny inPost, a w tym kontekście refleksję Adama Heydela sprzed 85 lat. Daniel Gros proponuje podatkowe blokowanie wypłat gotówkowych i transferu oszczędności z Grecji, a amerykańscy konserwatyści podatek X dla naprawy budżetu Stanów Zjednoczonych.
Rząd unieważnił przetarg wygrany przez InPost

wiadomosciPonieważ Poczta Polska przegrywała wszystkie odwołania w Krajowej Izbie Gospodarczej i sądach po przetargu na dostarczanie poczty rządowej, który wygrał inPost, w końcu rząd zastosował metodę siekiery i unieważnił przetarg – jak podaje PAP – „ze względu na ochronę interesu publicznego”.

Rządowe Centrum Usług Wspólnych po wielu miesiącach od rozstrzygnięcia zdecydowało się unieważnić zarówno postępowanie o udzielenie zamówienia, jak i wybór oferty InPost.

autorzyW tej sytuacji na deser fragment tekstu klasyka Adama Haydela, przedwojennego ekonomisty o poglądach wolnorynkowych.

„Etatyzacja życia gospodarczego prowadzi do coraz dalej idącego zacieśniania swobody jednostki w rozporządzaniu się swoim majątkiem. Jest ona podrywaniem podstawy naszej cywilizacji: prawa własności. Coraz lepiej uświadamia sobie społeczeństwo polskie zgubne skutki etatyzmu na tym polu. Prócz kilku zaślepieńców, prócz takich ideologów socjalizmu jak pan Jędrzej Moraczewski, nie ma już chyba w Polsce zwolenników etatyzacji życia ekonomicznego. Dość już ma społeczeństwo podatków, przedsiębiorstw państwowych, zakazów, koncesji i wszelkich innych błogosławieństw tego systemu.

Mniej dobrze zdaje sobie opinia sprawę z drugiego, co najmniej równie groźnego następstwa tego systemu. Jest nim etatyzacja sumień ludzkich. Swoboda sumienia jest główną moralną podstawą cywilizacji duchowej, jak prawo własności jest podstawą cywilizacji materialnej. Bez wolności sumienia nie ma poczucia obowiązków obywatelskich, nie ma solidarności, nie ma patriotyzmu. Władza, która by przekreśliła tę zasadę, może się opierać tylko na przemocy fizycznej.

Żaden terror wolności sumienia nie złamie. Nie sposób wyaresztować większości społeczeństwa lub zrobić z większości społeczeństwa policjantów. Sumienie zaczyna się łamać dopiero wówczas, gdy do strachu przed przemocą fizyczną, przed więzieniem dołącza się obawa utraty majątku, utraty posady — strach przed nędzą. Rząd, który dzięki etatyzmowi uzależnia od siebie materialnie kilka milionów ludzi jako urzędników, funkcjonariuszy, robotników państwowych, rząd, który dzięki etatyzmowi skupił w swoich rękach kredyt, możności ulg podatkowych, pozwoleń na handel zagraniczny — taki rząd dopiero ma w swoim ręku bijące ze strachu jak u ptaka schwytanego w sidła serca obywateli. Naturalnym następstwem etatyzmu jest albo władza absolutna, albo integralny socjalizm oparty na rządach oligarchicznych — jak w Rosji sowieckiej”.

finanse-publicznePonieważ wydaje się, że Grecja ma już równowagę na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego i niewielką nadwyżkę pierwotną w budżecie, to czego potrzebuje, to kontrola transferu kapitału. Daniel Gros proponuje zatem stopniowo zmniejszający się w czasie podatek od transferu kapitału za granicę (system Target) i od wypłat gotówki w bankomatach. Poczynając np. od stawki 100 procent (wraz z wprowadzeniem ogłoszono by też harmonogram jej zmniejszania). Gros twierdzi, że gospodarka nie zatrzyma się, ponieważ w Grecji gotówka w obiegu stanowi równowartość około 15 procent PKB i ten wskaźnik jest znacznie wyższy niż w innych krajach. Podatek dotyczyłby tylko wypłat z kont banków greckich, więc turyści pozostaliby pod ochroną.

wkaznikiA propos podatków tekst z American Enterprise Institute. AEI jest dość konserwatywnym i wolnorynkowym think-tankiem. By poprawić finanse USA proponuje wprowadzenie podatku X wymyślonego przez Davida Bradforda. Podatek X zasadniczo jest progresywnym podatkiem dochodowym od dochodów gospodarstw domowych z pracy (w propozycji AEI ze stawką maksymalną 35 procent) i podatkiem do przepływów gotówkowych w korporacjach (ze stawką 37 procent). Aktualnie istniejące podatki dochodowe, które w USA mają większe znaczenie niż w Polsce, a także m.in. podatek od darowizn i posiadłości, zostałyby uchylone.

Celem planu jest wyeliminowanie związanych z podatkami dochodowymi i majątkowymi słabych stron zniechęcających do oszczędności i inwestycji. AEI twierdzi, że choć podatek X wygląda podobnie jak system podatków dochodowych, to ma dwie zasadnicze cechy czyniące z niego de facto podatek konsumpcyjny. Autorzy proponują także umiarkowany podatek węglowy i podwyżkę podatku do benzyny, by sfinansować koszty związane z utrzymaniem autostrad.

finanse-publiczneMarcus Noland i Kevin Stahler z Peterson Institute zbadali uczestnictwo i wyniki w igrzyskach olimpijskich. Z ich analizy dotyczącej zimowych i letnich igrzysk od 1960 roku wynika, że rozmiar kraju, PKB per capita, status gospodarza i przynależność do bloku komunistycznego historycznie sprzyjały osiągnięciu sukcesów. Ta korelacja słabnie. W przypadku igrzysk letnich ważniejszy niż PKB per capita staje się poziom edukacji, zwłaszcza w konkurencjach kobiecych. W igrzyskach letnich zdobywanie medali staje się coraz większym stopniu możliwe przez sportowców z krajów małych i ubogich. W przypadku igrzysk zimowych sukces wciąż związany jest z pochodzeniem sportowca z kraju dużego, bogatego i obdarzonego śnieżnym klimatem. Autorzy analizują także kwestie sędziowania i ich wpływ na wyniki.

wiadomosci
autorzy
finanse-publiczne
wkazniki
finanse-publiczne

Otwarta licencja


Tagi