Startuje największa inwestycja PPP w Polsce

8 kwietnia 2013 r. miasto Poznań i SITA Zielona Energia podpisały umowę na realizację instalacji termicznego przekształcania odpadów, czyli spalarni śmieci. To największa w Polsce inwestycja, którą będzie realizowana przy użyciu modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Instalacja rozpocznie pracę w 2016 r.

Oferta SITA Zielona Energia została wybrana przez Poznań w wyniku dwuletniej procedury przetargowej. Spółka zaprojektuje, sfinansuje i zbuduje, a następnie  przez 25 lat będzie eksploatowała instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 210 000 ton rocznie.

Koszt budowy instalacji szacowany jest na ponad 725 mln zł i będzie w pełni sfinansowany przez akcjonariuszy spółki SITA Zielona Energia oraz konsorcjum trzech banków: Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto umowa PPP daje miastu możliwość zastąpienia części prywatnego finansowania przez środki z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1.

>>czytaj więcej: Śmieci publiczno – prywatne

oprac. Map


Tagi


Artykuły powiązane

Śmieci, coraz droższy kłopot

Kategoria:
Podwyżki opłat śmieciowych dotyczą obecnie praktycznie wszystkich gmin. To efekt wieloletnich zaniedbań, rosnących kosztów i ryzyka, które firmy odpadowe wkalkulowują w cenę – uważa Michał Dąbrowski, przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami.
Śmieci, coraz droższy kłopot

Nieco luźniej na miejskim śmietniku

Kategoria: Raporty
Z 504 do 486 kilogramów na głowę zmalała pomiędzy 2010 a 2017 r. góra wyrzucanych w krajach Unii Europejskiej komunalnych śmieci. W Polsce pozostaje ich znacznie mniej niż przeciętnie w Unii. W krajach, w których powstaje najwięcej odpadów, najwięcej się ich też przetwarza. Nam do tego jeszcze daleko.
Nieco luźniej na miejskim śmietniku

Długa droga do gospodarki obiegu zamkniętego

Kategoria: Analizy
Światowa gospodarka zużywa znacznie więcej zasobów niż jest w stanie odtworzyć lub użyć ponownie. Kwestia rozdzielenia wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów powoli wkracza do centrum polityk rozwojowych wielu krajów. Polska jest na początku tej drogi.
Długa droga do gospodarki obiegu zamkniętego