Sześć kluczowych zmian na rynku pracy

W ciągu najbliższych miesięcy wejdą w życie przepisy, które zmienią dotychczasowe zasady zawierania umów i wynagradzania pracowników w Polsce. Duże znaczenie odegra tez program 500 plus.
Sześć kluczowych zmian na rynku pracy

Pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na czas określony trwający max. 33 miesiące. (CC By NC ND Province of British Columbia)

22 lutego wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą m.in. ograniczenia czasu trwania i liczby umów zawieranych na czas określony.

1. Zmiany w umowach zawieranych na czas określony

Według nowych zasad, pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na czas określony trwający nie dłużej niż 33 miesiące (maksymalnie 36 mies. Razem z okresem próbnym).

Łączna liczba tego rodzaju umów zawartych między pracodawcą a pracownikiem, nie będzie mogła być większa niż trzy. Co ważne, miesiące pracy w tej samej firmie będą się sumowały bez względu na przerwy pomiędzy umowami, a po tym okresie pracodawca będzie zobowiązany do podpisania z danym pracownikiem umowy na czas nieokreślony.

2. Zmiany w zakresie rozwiązania stosunku pracy

Pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony będą objęci takimi samymi regulacjami, jak w przypadku umów na czas nieokreślony. Regulacje przewidują dwutygodniowe, miesięczne lub kwartalne okresy wypowiedzenia, które zależą od stażu u danego pracodawcy. Dotychczas na umowach na czas określony dominował okres wypowiedzenia w wysokości 14 dni.

Wprowadzenie przy umowach terminowych analogicznych okresów wypowiedzenia, jak przy umowach na czas nieokreślony, to prawdziwa rewolucja w naszym Kodeksie pracy.

3. Trzy rodzaje umów

Liczba typów umów o pracę zostanie ograniczona do trzech: umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas nieokreślony. Zlikwidowane zostaną umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz zawierane na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. W obu przypadkach zamiennikami staną się umowy na czas określony.

praca ustawa nowelizacja

W najbliższych miesiącach zapowiadane jest również wprowadzenie zmian w zakresie godzinowej płacy minimalnej, zasad związanych z rozpoczęciem pracy, a także wprowadzenie programu 500 plus.

4. Minimalna stawka godzinowa w wysokości 12 zł

Minimalna stawka godzinowa nie będzie stosowana przy zatrudnieniu na etat. Pracowników etatowych obejmuje bowiem od 1 stycznia 2016 r. miesięczna płaca minimalna, która wzrosła o 100 zł i wynosi obecnie 1850 zł brutto.

– Stawka na poziomie 12 zł brutto wydaje się racjonalna i nie powinna negatywnie wpływać na sytuację pracodawców. Tę zmianę odczują w szczególności osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin za najniższe stawki  – komentuje Maciej Witucki, prezes Work Service.

5. Zawarcie umowy z pracodawcą przed rozpoczęciem 1 dnia pracy

Kolejną zmianę w Kodeksie pracy szykuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – chodzi o pracę z podpisaną umową. Oznacza to konieczność potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę. Zmiany mają spowodować, że część spośród 379 tys. osób pracujących dotychczas bez pisemnej umowy o pracę, czy bez pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia, będzie pracować legalnie.

6. Program Rodzina 500 plus

Eksperci Work Service oceniają, że wprowadzenie w życie programu 500 plus krótkoterminowo może obniżyć aktywność zawodową Polaków. Biorąc pod uwagę wysokość płac w Polsce, wiele osób objętych dofinansowaniem może zrezygnować z pracy zawodowej i pozostać w domu.

Z danych GUS wynika, że mediana wynagrodzeń wynosi 2360 zł netto, a dominanta 1786 zł netto. Oznacza to, że przy dwójce dzieci dopłata w ramach programu 500 plus może stanowić ponad połowę najczęściej występującego w gospodarce dochodu. Tego typu kalkulacja może znacząco ograniczyć podaż pracowników, szczególnie wśród pracowników niższego szczebla.

(źródło: materiały prasowe Work Service)

 

Pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na czas określony trwający max. 33 miesiące. (CC By NC ND Province of British Columbia)
praca ustawa nowelizacja

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Pozytywne efekty płacy minimalnej w gospodarce Niemiec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech zwiększyło wynagrodzenie pracowników o niskich płacach, nie zmniejszając ich szans na zatrudnienie. Spowodowało to przechodzenie pracowników do bardziej wydajnych przedsiębiorstw.
Pozytywne efekty płacy minimalnej w gospodarce Niemiec

Owocowe czwartki już nie wystarczą

Kategoria: Analizy
W pandemicznej rzeczywistości jeśli pracodawcy chcą przyciągnąć najlepszych pracowników, będą musieli bardziej personalizować pracę. Chodzi o proponowanie ścieżek kariery dopasowanych do danej osoby i indywidualne benefity.
Owocowe czwartki już nie wystarczą

Uchodźcy na rynku pracy: bilans na plus i liczne wyzwania

Kategoria: Analizy
Napływ obywateli Ukrainy do Polski może się okazać zastrzykiem kapitału ludzkiego dla niektórych branż, borykających się z brakami kadrowymi. Jednak kobiety i dzieci nie wypełnią wakatów w budownictwie i przemyśle.
Uchodźcy na rynku pracy: bilans na plus i liczne wyzwania