Zadłużenie państw europejskich niebezpiecznie się zwiększa

W raporcie „Debt on Dangerous Path” analitycy Danske Market Research badają, czy państwa europejskie będą w stanie udźwignąć rosnący ciężar zadłużenia.

Wnioski:

W wyniku kryzysu poziom zadłużenia państw europejskich rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej w czasach pokoju. Pojawiają się znaczne różnice w poziomach oprocentowania długu między poszczególnymi państwami.

Niektóre państwa przestaną być zdolne do obsługi swojego zadłużenia, jeśli nie wprowadzą ostrych programów oszczędnościowych.

Nie jest jeszcze za późno, aby uniknąć bankructwa. Nawet Grecja i Irlandia mogą oddalić niebezpieczeństwo niewypłacalności, jeśli rygorystycznie będą przestrzegały planów naprawczych.

Nie ma szans, aby 60 proc. próg zadłużenia w stosunku do PKB został osiągnięty w większości państw europejskich. Dla niektórych z nich dużym wyzwaniem będzie zablokowanie wzrostu zadłużenia powyżej 100 proc. PKB.


Tagi


Artykuły powiązane

Ukraiński dylemat – płacić czy nie płacić

Kategoria: Analizy
Po raz kolejny rozgorzała debata na temat zadłużenia Ukrainy. Pojawił się pomysł wstrzymania przez naszego wschodniego sąsiada obsługi zobowiązań wobec międzynarodowych instytucji finansowych i zachodnich partnerów.
Ukraiński dylemat – płacić czy nie płacić

Irlandzka zagadka statystyczna

Kategoria: Analizy
W Irlandii światowy kryzys finansowy doprowadził do głębokiej recesji i spadku PKB łącznie o blisko 10 proc. Ale dziś PKB Irlandii jest o 60 proc. wyższe niż przed kryzysem. Zawdzięcza to zarówno dobrej polityce gospodarczej, jak i specyfice liczenia PKB według standardów Systemu Rachunków Narodowych ONZ (SNA).
Irlandzka zagadka statystyczna