Zmiany na rynku pracy w 2014 roku

Stopa bezrobocia, która w 2013 roku utrzymywała się w przedziale 13 - 13,5 proc. w 2014 roku znacznie nie spadnie. Trochę zyskać mogą najmłodsi pracownicy, stracą osoby niepełnosprawne - piszą analitycy firmy Work Service
Zmiany na rynku pracy w 2014 roku

(CC By Labour Youth)

Jedną ze zmian na rynku pracy zapowiadanych na 2014 r. ma być reforma urzędów pracy.

Pojawi się nowa forma wsparcia bezrobotnych np. pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, grant na telepracę, świadczenie akwizycyjne. Osoby bezrobotne będą sprofilowane wedle trzech kategorii: aktywne, wymagające wsparcia, oddalone od rynku pracy.

Proponowane zmiany zakładają także zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawców, którzy zatrudniają bezrobotnych w wieku do 30 roku życia i skierowanych do pracy przez urząd. To ukłon w stronę absolwentów.

Pracodawcy mogą zaś dodatkowo liczyć na refundację kosztów poniesionych z tytułu ubezpieczenia społecznego, czy dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego – czytamy w raporcie „Rynek Pracy 2014. Plusy i minusy” przygotowanym przez firmę Work Service.

>>Cały raport

oprac. m.pielach

(CC By Labour Youth)

Tagi


Artykuły powiązane

100-letnie życie, i co dalej?

Kategoria: Społeczeństwo
Połowa rodzących się dziś na Zachodzie dzieci będzie żyć ponad 105 lat. Starzenie się społeczeństw nie musi być problemem czy przekleństwem, ale – jeśli się odpowiednio na nie przygotujemy – prawdziwym darem. Tak przekonują Lynda Gratton i Andrew Scott – autorzy książki 100-letnie życie. Codzienność i praca w erze długowieczności.
100-letnie życie, i co dalej?

Lekarzy za mało na pandemię

Kategoria: Analizy
Rośnie migracja pracowników medycznych w skali globalnej. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to kraje zatrudniające najwięcej zagranicznych lekarzy. Także dla polskiej medycyny korzystne byłoby większe otwarcie na lekarzy imigrantów.
Lekarzy za mało na pandemię

Polityka rynku pracy po pandemii musi chronić kapitał ludzki

Kategoria: Trendy gospodarcze
Absolutnym priorytetem jest obecnie zachowanie poczucia przywiązania pracowników do dotychczasowych miejsc pracy. Trwała realokacja zatrudnienia po obecnym przejściowym i nietypowym wstrząsie może doprowadzić do utraty kapitału ludzkiego właściwego dla poszczególnych firm.
Polityka rynku pracy po pandemii musi chronić kapitał ludzki