Łatwiej być eksporterem niż producentem

Napis Made in… był do niedawna ważnym narzędziem marketingu. Pod warunkiem, że to in to było in Germany, Japan, albo chociaż UK. Inna jego wersja: Sdiełano w СССР też ekscytowała potencjalnych nabywców, gdy był to kałasznikow, a najlepiej rakieta. Nowa metoda OECD i WTO zrywa z prostą klasyfikacją aby powstrzymać rosnącą falę handlowego protekcjonizmu.