Pensje różnią nas bardziej niż majątki

Nierówności płacowe i dochodowe są w Polsce wysokie na tle innych państw UE, a nierówności majątkowe niskie. Mamy zróżnicowane dochody, które jednak jeszcze nie zdążyły się przełożyć na kontrasty w posiadanych majątkach – wynika z pracy dr Michała Brzezińskiego dla Instytutu Badań Strukturalnych.