Makroekonomia

Kijów, Majdan (CC By ND Aleksander Saprykin)
(Fot. NBP)
(CC By Mary Constance)
kostka3
(CC By NC Esther Dyson)
Marek Belka, prezes NBP (Fot. J. Deluga)
Prof. Zbigniew Marciniak
(CC By SA Ze Valdi)
kostka
Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej będziemy mieć nadzorcę z prawdziwie europejskim mandatem. Zmniejszy to arbitraż regulacyjny i usunie narodową stronniczość. W rezultacie zwiększymy zaufanie do banków i nadzoru w całym systemie finansowym - powiedziała szefowa ogólnoeuropejskiego nadzoru Daniele Nouy (Fot. PAP)