Makroekonomia

prof. Marek Ratajczak, UE Poznań, Rada Ekonomiczna NBP
Stanisław Gomułka