Polityka klimatyczna – kolejna dziedzina, którą wstrząśnie prezydentura Trumpa

Donald Trump zanegował wszelkie działania na rzecz klimatu prowadzone przez swojego poprzednika. Zadeklarował powrót do węgla, jako źródła energii oraz zerwanie porozumienia paryskiego, które dopiero niedawno weszło z życie. USA znów stają tyłem do planów ograniczania emisji.