Banki centralne między młotem a kowadłem

Niska dynamika wzrostu PKB i wysokie bezrobocie sprawiają, że banki centralne używają wielu niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej. Niestety, wykreowane za ich pomocą pieniądze, które powinny krążyć w realnej gospodarce trafiają do sektora finansowego, skłaniając go do podejmowania inwestycji mogących okazać się w końcu bańką.
Banki centralne między młotem a kowadłem

Nouriel Roubini (CC BY-NC-ND Intenational Monetary Fund)

Niektórzy, a wśród nich np. Janet Yellen, która zostanie prawdopodobnie szefową Fedu twierdzą, że nie ma się czego bać. Banki centralne, jak argumentują, mają dwa instrumenty, które pozwalają im na pobudzanie wzrostu i stabilizację rynków finansowych. Pierwszy to niska stopa procentowa, której podnoszenie będzie bardzo powolne, by pobudzać gospodarkę. Drugi to makro-regulacje i nadzór finansowy, który ma kontrolować kredyty i zapobiegać powstawaniu baniek.

Problem w tym, że regulacje mogą nie zadziałać. W takim wypadku, stopy procentowe będą musiały służyć dwóm przeciwnym celom: pobudzaniu gospodarki i stabilności finansowej. Jeśli stopy procentowe będą podnoszone zbyt wolno, banki centralne zaryzykują kolejny kryzys finansowy. Jeśli zbyt szybko, zabiją oni rynek obligacji oraz ożywienie gospodarcze. Tak więc – jeśli regulacje nie zadziałają – czegokolwiek banki centralne nie zrobią, są skazane na porażkę.

>>Cały komentarz na stronie Project Syndicate

Oprac. SS

Nouriel Roubini (CC BY-NC-ND Intenational Monetary Fund)

Tagi


Artykuły powiązane

Sposoby wykorzystania bilansów przez banki centralne

Kategoria: VoxEU
Rozmiary bilansów banków centralnych znacznie wzrosły od czasu globalnego kryzysu finansowego. Tradycyjne cele stabilności cen i finansów są niewystarczające do oceny skuteczności operacji w obszarze nowoczesnej bankowości centralnej.
Sposoby wykorzystania bilansów przez banki centralne

Banki centralne jako instytucje safety net

Kategoria: Instytucje finansowe
W odpowiedzi na pierwszą falę pandemii doszło do umocnienia roli banków centralnych dzięki wdrożonym, szeroko zakrojonym działaniom z zakresu polityki pieniężnej. Umocnienie to wynika z roli banków centralnych w sieci bezpieczeństwa finansowego.
Banki centralne jako instytucje safety net

Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię

Kategoria: Analizy
Wszystkie banki centralne gospodarek Trójmorza wyraźnie poluzowały w 2020 r. politykę pieniężną w niezwłocznej reakcji na wybuch pandemii COVID-19. Rodzaj wykorzystanych instrumentów był podobny w większości z tych gospodarek, pomimo różnic dotyczących reżimu polityki pieniężnej.
Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię