• Obserwator Finansowy

Belka: cel inflacyjny bez zmian

29.09.2010
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna pozostaje na poziomie 3,5 proc. lombardowa - 5 proc., depozytowa - 2 proc. i redyskonta weksli - 3,75 proc. od czerwca 2009 roku.

Prezes NBP prof. Marek Belka wyraził rozczarowanie przyjętym przez rząd projektem budżetu na 2011 r. Podczas konferencji prasowej po środowym posiedzeniu (29 września) Rady Polityki Pieniężnej powiedział: – Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek satysfakcję ze stanu finansów publicznych, gdy deficyt sektora finansów publicznych w dalszym ciągu będzie pozostawał na bardzo wysokim poziomie. Podejrzewam – dodał prezes Narodowego Banku Polskiego – że Rada uspokoi się dopiero wtedy, gdy ten poziom zostanie sprowadzony do poziomu długotrwale bezpiecznego.

Belka stwierdził, że polityka monetarna bywa często zacieśniana w sytuacji klasycznego przegrzania koniunktury następującego na skutek zbyt ekspansywnej polityki budżetowej, ale przypomniał, że taki policy mix nie jest optymalny. Znacznie lepsza dla gospodarki jest bowiem polityka zdyscyplinowanego budżetu i w miarę luźnej polityki pieniężnej.

– Nawet jeśli luźna polityka budżetowa nie prowadzi do przegrzania koniunktury, to w krótkim terminie może ona zaważyć na sentymencie rynków finansowych do danego kraju – powiedział Marek Belka. – Często zdarza się tak, że jest dobrze, dobrze, dobrze, a potem naraz robi się bardzo źle. Jak się utrzymuje wysoki deficyt budżetowy dłużej, niż to są skłonne rynki tolerować, można się znaleźć w bardzo ciężkiej sytuacji i to Radę również bardzo niepokoi.

Zdaniem prezesa NBP w Polsce nie ma na razie konieczności podnoszenia stóp procentowych, może się jednak ona pojawić, kiedy ożywi się popyt sektora prywatnego, zwłaszcza inwestycyjny.

Marek Belka poinformował, że Rada przyjęła założenia polityki pieniężnej na 2011 r. W nowych założeniach utrzymano dotychczasowy cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z możliwym poziomem odchyleń +/- 1 pkt proc.

Komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 28-29 września 2010 r.

Artykuły powiązane


Tagi