Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 – infografika, kalendarium

Obecny kryzys finansowy, najpoważniejszy od Wielkiego Kryzysu  lat 30., rozpoczął się w sierpniu 2007. Jednak jego początków należy szukać co najmniej kilka miesięcy wcześniej. W największym stopniu dotknął Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Polski nie objął, ale wpłynął na spowolnienie gospodarcze.