Metamorfoza Bena Bernanke

Prof. Ben Bernanke dopuszczał, w razie konieczności, użycie drastycznych środków pobudzenia gospodarki przez bank centralny - bezpośredniego finansowania deficytu budżetowego nie wyłączając. Potem, już jako członek Fed, zmienił zdanie.
Metamorfoza Bena Bernanke

Ben Bernanke (CC BY Medill DC)

Gavyn Davies, brytyjski makroekonomista i zarządzający funduszami inwestycyjnym, w artykule w Financial Times pokazuje ewolucję poglądów Bena Bernanke.

W 2000 r. Bernanke, wtedy profesor, bazując na przykładzie Japonii sugerował, że aby pomóc gospodarce, która ma już stopy procentowe bliskie zeru, bank centralny może wykorzystać łagodzenie ilościowe (skup rządowych papierów wartościowych) oraz zapowiadać utrzymanie niskich stóp prze długi czas. Dopuszczał również bardziej drastyczne środki takie jak ustalenie maksymalnej rentowności obligacji skarbowych, podniesienie celu inflacyjnego, dewaluację waluty, bezpośrednie finansowanie deficytu budżetowego i zakup aktywów sektora prywatnego.

„Wielu ekonomistów, włącznie ze mną – pisze Gavyn –  zakładało, że te rozwiązania stanowią kontinuum, w którym bardziej drastyczne środki byłyby podejmowane, gdyby łagodniejsze okazywały się nieskuteczne.”

Gavyn, powołując się na Laurence’a Balla z John Hopkins University, przytacza jego wniosek, że Bernanke zasadniczo zmienił zdanie w 2003 r (był już wówczas członkiem Fed, choć jeszcze nie jego prezesem). Analiza wypowiedzi Bernankego wskazuje, że porzucił on wtedy myśl, że bardziej drastyczne rozwiązania mogą być skuteczne.

Cały artykuł na stronie Financial Times.

Ben Bernanke (CC BY Medill DC)

Tagi


Artykuły powiązane

Willem Buiter: Eurosystem o włos od katastrofy

Kategoria: VoxEU
Banki centralne Eurosystemu, które posiadają znaczne zasoby długu państwowego, narażone są na wysokie ryzyko upadłości w przypadku niewypłacalności swoich rządów. Zdolność Eurosystemu do przetrwania będzie wówczas zagrożona.
Willem Buiter: Eurosystem o włos od katastrofy

Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Kategoria: Analizy
Prowadzony na dużą skalę skup obligacji w ramach programu PEPP zmniejsza rynkową podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro. Ten efekt mógłby przynajmniej częściowo zostać zneutralizowany, gdyby EBC emitował własne certyfikaty depozytowe.
Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?