Polska transformacja w Waszyngtonie

Nauki, jakie można wyciągnąć z polskiej transformacji w dwudziestą rocznicę jej startu, oraz dyskusja nad przyszłością kapitalizmu - to dwa, pozornie tylko rozbieżne wątki, które zdominowały wielką konferencję w siedzibie  Banku Światowego w Waszyngtonie

Prezes Narodowego Banku Polskiego, Sławomir Skrzypek, w trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych 3 listopada wziął udział w konferencji “Economic Transformation and the Future of Capitalism: Lessons Learned from Poland’s Success in Economically Turbulent Times”. W zgodnej opinii uczestników, konferencja ta była najważniejszym od lat tego rodzaju wydarzeniem w Waszyngtonie związanym z Polską. Sprawiła to tematyka, wysoka ranga dyskutantów, zaproszonych gości, oraz organizatorów.

Gospodarzem wydarzenia był Bank Światowy, zaś współorganizatorami Ambasada Rzeczypospolitej Polski w USA, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Instytut Finansów Międzynarodowych. Sławomir Skrzypek występował na konferencji w podwójnej roli: gubernatora Banku Światowego oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego. NBP przygotował w kuluarach konferencji wystawę fotograficzną, która obrazowała drogę Polski do wolności i reform, zainicjowaną 20 lat temu przyjęciem przez rząd Tadeusza Mazowieckiego radykalnego programu transformacji.

Tematem konferencji była ocena ekonomicznych skutków transformacji systemowej w Polsce oraz dyskusja nad przyszłością kapitalizmu w świetle przyczyn obecnego globalnego kryzysu finansowego. Wśród panelistów znaleźli się Robert Zoellick, prezes Banku Światowego; prof. Zbigniew Brzeziński, były doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta USA Jimmy’ego Cartera; David Lipton, doradca prezydenta USA ds. światowego systemu finansowego, jeden z głównych doradców rządu RP w okresie transformacji; prof. Marek Belka, były premier RP, obecny dyrektor Departamentu Europejskiego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym; prof. Jacob Frenkel, prezes wpływowej w świecie światowych finansów Grupy Trzydziestu, wiceprezes AIG i były prezes banku centralnego Izraela; oraz Jegor Gajdar, były premier Rosji, a także prof. Jan Švejnar oraz prof. Heinrich Bortis. W trakcie uroczystej kolacji przemówienia wygłosili również: prezes NBP Sławomir Skrzypek, były wicepremier, minister finansów i prezes NBP prof. Leszek Balcerowicz, a także pierwszy zastępca dyrektora wykonawczego Międzynarodowego Funduszu Walutowego John Lipsky.

Paneliści zgodnie podkreślali, że transformacja w Polsce okazała się sukcesem w wymiarze politycznym, ekonomicznym i społecznym. Jednocześnie plan reform gospodarczych opracowany i wcielony w życie w Polsce stał się przykładem dla innych krajów.

W toku dyskusji odnoszono się również do obecnej sytuacji gospodarczej Polski. Paneliści zwracali uwagę, że w trakcie obecnego kryzysu gospodarka polska pozytywnie wyróżnia się na tle kontynentu i, najprawdopodobniej jako jedyna w Unii Europejskiej, odnotuje w tym roku wzrost gospodarczy. W ocenie uczestników konferencji duża odporność i elastyczność polskiej gospodarki stanowi potwierdzenie prawidłowości reform przeprowadzanych w ciągu minionych dwudziestu lat.

Drugim wątkiem konferencji były rozważania nad przyszłością kapitalizmu jako doktryny gospodarczej. W swoim wystąpieniu, odnosząc się do tej kwestii, prezes NBP podkreślił, że kapitalizm jako doktryna społeczno-gospodarcza podlega ciągłej ewolucji, a jej główną zaletą nieodmiennie pozostaje „nauka przez działanie”. Sławomir Skrzypek zwrócił też uwagę, że jeżeli kapitalizm ma mieć przyszłość, to opisany przez Josepha Schumpetera proces kreatywnej destrukcji, który stanowi główną siłę kapitalizmu, musi nadal trwać.

W trakcie pobytu w Waszyngtonie prezes NBP wziął również udział w uroczystym spotkaniu w Ambasadzie RP poświęconym 91. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także spotkał się z przedstawicielami  instytucji międzynarodowych.

Tytuł konferencji: “Economic Transformation and the Future of Capitalism: Lessons Learned from Poland’s Success in Economically Turbulent Times”.

Termin: 3 – 5 listopada 2009

Miejsce: Waszyngton


Tagi


Artykuły powiązane

Co dalej z kapitalizmem?

Kategoria: Trendy gospodarcze
„Kapitalizm dzisiaj wydaje się być bardziej silny i wszechobecny niż kiedykolwiek w całej historii” – napisał Branko Milanovic w najnowszym tomie o zwięzłym tytule „Kapitalizm jest sam”.
Co dalej z kapitalizmem?

Polska i Anglia jako przykłady schumpeterowskiej przedsiębiorczości

Kategoria: Trendy gospodarcze
Schumpeter odkrył, co jest istotą życia: ruch, przedsiębiorczość, zmiana. Kapitalizm to wiecznie zmieniający się system, który nie zna spokoju – mówił prof. Adam Glapiński w czasie wykładu „Teoria rozwoju gospodarczego Josepha Schumpetera”.
Polska i Anglia jako przykłady schumpeterowskiej przedsiębiorczości