Firma Roubiniego o decyzjach NBP

Roubini Global Economics spodziewa się dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej w Polsce.

Inflacja będąca powyżej celu będzie wywierała presję na Narodowy Bank Polski, aby kontynuował cykl zacieśniania polityki pieniężnej. NBP może zostać zmuszony do bardziej agresywnych podwyżek stóp ze względu na ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy i spirali cenowo-płacowej, ponieważ inflacja przekracza poziom 4 proc. a oczekiwania inflacyjne są na najwyższym poziomie od końca 2008 roku. Do tej pory obserwowaliśmy jedynie ograniczone przełożenie wzrostów cen na poziom inflacji bazowej, ponieważ wzrost płac był pod kontrolą. Jednak ze względu na podwyższenie oczekiwań inflacyjnych i domykanie luki popytowej, NBP może obawiać się szybszego przełożenia inflacji CPI na inflację bazową. Po majowej decyzji Roubini Global Economics spodziewa się jeszcze jednej 25 pb podwyżki w tym roku, lub więcej w zależności od napływających danych.

Pełna wersja analizy (płatna subskrypcja) na stronie RGE


Tagi


Artykuły powiązane

Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne, więc np. nie istnieje jedna, „rzeczywista” inflacja, nie ma też idealnego jej wskaźnika. Sposoby na mierzenie spadku siły nabywczej pieniądza zmieniają się od stuleci, a nowe technologie pozwalają na udoskonalanie metody – mówi dr hab. inż. Jacek Białek, ekspert GUS i prof. Uniwersytetu Łódzkiego.
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Komunikat Zarządu NBP z 16 marca 2020 r.

Kategoria: Raporty
Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa stanowi coraz poważniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymaga stanowczych reakcji. Z zaistniałą sytuacją wiążą się także zagrożenia dla sfery realnej polskiej gospodarki.
Komunikat Zarządu NBP z 16 marca 2020 r.