Firma Roubiniego o decyzjach NBP

Roubini Global Economics spodziewa się dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej w Polsce.

Inflacja będąca powyżej celu będzie wywierała presję na Narodowy Bank Polski, aby kontynuował cykl zacieśniania polityki pieniężnej. NBP może zostać zmuszony do bardziej agresywnych podwyżek stóp ze względu na ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy i spirali cenowo-płacowej, ponieważ inflacja przekracza poziom 4 proc. a oczekiwania inflacyjne są na najwyższym poziomie od końca 2008 roku. Do tej pory obserwowaliśmy jedynie ograniczone przełożenie wzrostów cen na poziom inflacji bazowej, ponieważ wzrost płac był pod kontrolą. Jednak ze względu na podwyższenie oczekiwań inflacyjnych i domykanie luki popytowej, NBP może obawiać się szybszego przełożenia inflacji CPI na inflację bazową. Po majowej decyzji Roubini Global Economics spodziewa się jeszcze jednej 25 pb podwyżki w tym roku, lub więcej w zależności od napływających danych.

Pełna wersja analizy (płatna subskrypcja) na stronie RGE


Tagi


Artykuły powiązane

Inflacja w 2021 r. - spojrzenie na ceny sztywne

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inflacja sztywnych cen z tymi składnikami CPI, których ceny nie zmieniają się często, jest obecnie szczególnie przydatna, ponieważ pomaga przy kontrolowaniu bieżących zmian cen względnych towarów i daje wskazówki na temat przewidywań.
Inflacja w 2021 r. - spojrzenie na ceny sztywne

Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
To, w jakim stopniu średnio- i długookresowe oczekiwania inflacyjne reagują na przejściowe czynniki, ma wpływ na dynamikę inflacji. Badanie pokazało, że silny szok pandemiczny przyczynił się do wzrostu oczekiwań inflacyjnych konsumentów w strefie euro.
Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Oczekiwania inflacyjne stanowią bardzo ważny element mechanizmu transmisji impulsów monetarnych. Ocena i zrozumienie funkcjonowania oczekiwań inflacyjnych może pomóc władzom monetarnym prowadzić politykę ukierunkowaną na stabilizację cen.
Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych