Firma Roubiniego o decyzjach NBP

Roubini Global Economics spodziewa się dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej w Polsce.

Inflacja będąca powyżej celu będzie wywierała presję na Narodowy Bank Polski, aby kontynuował cykl zacieśniania polityki pieniężnej. NBP może zostać zmuszony do bardziej agresywnych podwyżek stóp ze względu na ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy i spirali cenowo-płacowej, ponieważ inflacja przekracza poziom 4 proc. a oczekiwania inflacyjne są na najwyższym poziomie od końca 2008 roku. Do tej pory obserwowaliśmy jedynie ograniczone przełożenie wzrostów cen na poziom inflacji bazowej, ponieważ wzrost płac był pod kontrolą. Jednak ze względu na podwyższenie oczekiwań inflacyjnych i domykanie luki popytowej, NBP może obawiać się szybszego przełożenia inflacji CPI na inflację bazową. Po majowej decyzji Roubini Global Economics spodziewa się jeszcze jednej 25 pb podwyżki w tym roku, lub więcej w zależności od napływających danych.

Pełna wersja analizy (płatna subskrypcja) na stronie RGE


Tagi


Artykuły powiązane

Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych

Kategoria: VoxEU
Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych są zwykle zawyżone, systematycznie niesymetryczne i skorelowane z cechami społecznymi i demograficznymi. Badanie tych niejednorodności i ich wpływu na zagregowane wyniki gospodarcze jest obecnie kluczowym wyzwaniem dla decydentów politycznych.
Czego można się dowiedzieć o oczekiwaniach inflacyjnych