Produkowanie produktywności

Utrzymujący się niski wzrost wydajności będzie miał poważne, negatywne konsekwencje dla poprawy światowych standardów życia, stabilności długu prywatnego i publicznego oraz polityk makroekonomicznych – ostrzegł Maurice Obsfeld z MFW podczas wspólnej debaty analityków OECD, MFW i BIS.