RPA – tam trzeba być

Łatwość prowadzenia biznesu, stabilność polityczna, potencjał ekonomiczny i silne więzi z sąsiednimi gospodarkami to mocne strony RPA. Polskie przedsiębiorstwa muszą się postarać, by nie zostać w tyle za innymi unijnymi firmami, dla których ten kraj już jest ważnym partnerem.