Bogaci pomagają chętniej, ale potrzeby biednych rosną

142,6 mld dolarów wyniosła w 2016 roku pomoc najbogatszych krajów krajom najuboższym. To realnie o blisko 9 proc. więcej niż w roku 2015. Najwięcej pomagają USA, Wielka Brytania i Niemcy. Udział Polski nie jest wielki (603 mln dol.), ale szybko wzrasta. Wspieramy zwłaszcza Ukrainę i Etiopię.

Z opublikowanego przez OECD raportu Development Co-operation Report 2017 wynika, że blisko połowa środków wydawana w ramach oficjalnej międzynarodowej pomocy przeznaczana jest na programy dedykowane poszczególnym biedniejszym krajom. Najczęściej ma ona postać zaplanowanego wspomagania, w mniejszym stopniu bezpośredniego wsparcia budżetowego czy pomocy technicznej. Około 13 proc. łącznej kwoty pomocy przeznaczane jest na finansowanie akcji humanitarnych i dostarczanie żywności, a 12 proc. to pomoc finansowa udzielana uchodźcom. Ta ostatnia najszybciej zresztą wzrasta. W 2016 roku na międzynarodową pomoc uchodźcom kraje przeznaczyły 15,4 mld dolarów, o 27,5 proc. więcej niż w 2015 roku.

Dwie trzecie oficjalnej międzynarodowej pomocy udziela zaledwie pięć krajów: Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Japonia i Francja. W 2016 roku kwota wsparcia w przypadku USA wyniosła 33,6 mld dol., Niemiec – 24,7 mld dol., Wielkiej Brytanii – 18,0 mld dol., Japonii – 10,4 mld dol. i Francji – 9,5 mld dol.

O skali zaangażowania poszczególnych krajów lepiej jednak świadczy wielkość pomocy w relacji do ich dochodu narodowego (Gross National Income – GNI). W takim porównaniu najlepiej wypadają Zjednoczone Emiraty Arabskie, które na pomoc innym przeznaczają 1,12 proc. swojego GNI. Nieznacznie mniej środków (1,11 proc. GNI) przeznacza na pomoc Norwegia. Powyżej celu wyznaczonego przez ONZ (0,7 proc. GNI) sytuują się jeszcze Luksemburg, Szwecja, Dania i Turcja, a z zobowiązania ONZ wywiązują się także Niemcy i Wielka Brytania.

Większość pomocy trafia do najmniej rozwiniętych krajów świata – Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Etiopii, Mjanmy (Birmy), Sudanu Południowego, Tanzanii. Mniej więcej 15 proc. pomocy otrzymuje Afganistan, w czym w największym stopniu partycypują Niemcy, Japonia, Wielka Brytania i USA. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę liczbę mieszkańców, największe znaczenie miała (tu dane są za 2015 ro) międzynarodowa pomoc dla Tuvalu, która osiągnęła poziom 5 tys. dol. na mieszkańca. W przypadku Afganistanu miała ona wartość 130 dolarów na mieszkańca.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Juan i złoto nie zastąpią dolara w rosyjskiej gospodarce

Kategoria: Analizy
Sankcje oraz ciągła groźba ich pogłębienia skłoniły Rosję do rozpoczęcia procesu zmniejszania zależności i skali powiązań gospodarki z dolarem. Ale mimo wielu zabiegów, dolar rosyjskiej gospodarki szybko nie opuści.
Juan i złoto nie zastąpią dolara w rosyjskiej gospodarce

Twardy brexit coraz bliższy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Brexit bez porozumienia z Unią Europejską może doprowadzić w Wielkiej Brytanii do niedoborów żywności, paliw i lekarstw, a także do twardej granicy między Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Dla Unii Europejskiej to też nie wróży nic dobrego.
Twardy brexit coraz bliższy