Czas na pieniądze z helikoptera

Bankierzy centralni, wkrótce może nadejść czas na założenie kombinezonów do latania i uruchomienie silników. Rosną podejrzenia, że quantitative easing i polityka zerowych stóp procentowych straciły jakąkolwiek władze w ożywieniu gospodarki. Słynne „pieniądze z helikoptera” Miltona Friedmana są więc z powrotem na radarze jako potencjalne rozwiązanie problemu globalnego wzrostu.
Czas na pieniądze z helikoptera

CC BY-NC Matt Dove

Obawa, że demon deflacji nadal się czai wyjaśnia dlaczego „pieniądze z helikoptera” – pomysł, który ma prawie pół wieku i którego nigdy nie próbowano – jest przedmiotem wpisów na blogach poważnych obserwatorów rynku, w tym noblisty Paula Krugmana, byłego ekonomisty Banku Anglii Tonego Yatesa i byłego przewodniczącego brytyjskiego urzędu ds. usług finansowych Adaira Turnera.

Choć lista zastrzeżeń do idei pieniędzy rozrzucanych z helikoptera jest długa (…) w świecie, w którym żyjemy żadna polityka nie jest zbyt dziwaczna aby jej nie rozważać.

Więcej na Bloomberg View

CC BY-NC Matt Dove

Tagi


Artykuły powiązane

Paradoks niemieckiej produktywności

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pomimo ogromnych wysiłków w zakresie cyfryzacji, gospodarka niemiecka doświadczyła znacznego spowolnienia wzrostu produktywności. Znaczna część tej tendencji jest wynikiem połączenia dobrych wyników rynku pracy ze strukturalnym przesunięciem w kierunku usług w gospodarce niemieckiej.
Paradoks niemieckiej produktywności

Inflacja w 2021 r. - spojrzenie na ceny sztywne

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inflacja sztywnych cen z tymi składnikami CPI, których ceny nie zmieniają się często, jest obecnie szczególnie przydatna, ponieważ pomaga przy kontrolowaniu bieżących zmian cen względnych towarów i daje wskazówki na temat przewidywań.
Inflacja w 2021 r. - spojrzenie na ceny sztywne

Niestandardowa recesja pandemiczna w gospodarce Francji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Okres recesji trwał we Francji dwa kwartały i był najkrótszy od 1970 r., jednak skala załamania wzrostu w wyniku COVID-19 była rekordowa. Spadek PKB między szczytem a minimum cyklu wynosił 18,4 proc.
Niestandardowa recesja pandemiczna w gospodarce Francji