Czas na pieniądze z helikoptera

Bankierzy centralni, wkrótce może nadejść czas na założenie kombinezonów do latania i uruchomienie silników. Rosną podejrzenia, że quantitative easing i polityka zerowych stóp procentowych straciły jakąkolwiek władze w ożywieniu gospodarki. Słynne „pieniądze z helikoptera” Miltona Friedmana są więc z powrotem na radarze jako potencjalne rozwiązanie problemu globalnego wzrostu.
Czas na pieniądze z helikoptera

CC BY-NC Matt Dove

Obawa, że demon deflacji nadal się czai wyjaśnia dlaczego „pieniądze z helikoptera” – pomysł, który ma prawie pół wieku i którego nigdy nie próbowano – jest przedmiotem wpisów na blogach poważnych obserwatorów rynku, w tym noblisty Paula Krugmana, byłego ekonomisty Banku Anglii Tonego Yatesa i byłego przewodniczącego brytyjskiego urzędu ds. usług finansowych Adaira Turnera.

Choć lista zastrzeżeń do idei pieniędzy rozrzucanych z helikoptera jest długa (…) w świecie, w którym żyjemy żadna polityka nie jest zbyt dziwaczna aby jej nie rozważać.

Więcej na Bloomberg View

CC BY-NC Matt Dove

Tagi