Davos, dzień 2: Chiny stawiają na jakość rozwoju

Chiny chcą nie tylko zostać liderem innowacyjności, ale również wyeliminować ubóstwo i poprawić stan środowiska naturalnego. Wzrost gospodarczy ma być bardziej zrównoważony, czemu służyć mają szeroko zakrojone reformy strukturalne.
Davos, dzień 2: Chiny stawiają na jakość rozwoju

Liu He, nowo wybrany członek Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i główny doradca ekonomiczny prezydenta Xi Jinpinga, nakreślił we wtorek w Davos wizję polityki gospodarczej chińskiego rządu na najbliższe lata.

Głównym zadaniem reformy gospodarcze

Liu He zwrócił uwagę, że na obecnym poziomie rozwoju Chiny muszą zmodyfikować swój dotychczasowy model gospodarczy, aby utrzymać odpowiednio wysokie tempo wzrostu PKB. Wzrost gospodarczy powinien być mniej ekstensywny, a głównym zadaniem polityki gospodarczej powinno być przeprowadzenie reform strukturalnych wzmacniających stronę podażową gospodarki.

Wśród niezbędnych reform strukturalnych Liu He wymienił redukcję mocy produkcyjnych w przemyśle ciężkim, rozwój sektora usług i gałęzi przemysłu przyjaznych środowisku, zmniejszenie nagromadzonych w ubiegłych latach zapasów mieszkań, obniżenie ogólnego poziomu zadłużenia gospodarki, a także poprawę funkcjonowania publicznego transportu oraz instytucji.

Doradca Xi Jinpinga zapewnił jednocześnie, że Chiny wkroczyły już na drogę głębokich zmian strukturalnych. Świadczyć o tym ma wzrost udziału sektora usług w wartości dodanej w ciągu ostatnich pięciu lat, postępująca urbanizacja, a także spadek energochłonności gospodarki. Przyznał jednak, że Chiny są dopiero na początku tej drogi i dalsze reformy są niezbędne jeśli Chiny chcą w przyszłości stać się czołową gospodarka rozwiniętą.

Trzy rozstrzygające bitwy

Osiągnięcie głównego celu w postaci głębokich reform gospodarczych będzie jednak wymagało od władz odniesienia zwycięstw w – jak to określił Liu He – „trzech rozstrzygających bitwach”. Pierwszą wygraną byłoby ograniczenie ryzyka w sektorze finansowym. Na celowniku rządu znalazły się rosnące zadłużenie w tzw. równoległym sektorze bankowym (shadow banking) oraz ukryty dług samorządów. Dynamicznie rosnący w ostatnich kilku latach wskaźnik ogólnego zadłużenia gospodarki ma znaleźć się pod pełną kontrolą w ciągu najbliższych trzech lat.

Drugą bitwę władze toczą z ubóstwem. Liu He zwrócił uwagę, że od 5 lat władze prowadzą bezprecedensową kampanię zmniejszenia skali biedy w społeczeństwie. Z dumą podkreślił, że w tym czasie liczba mieszkańców terenów rolniczych żyjących poniżej granicy ubóstwa zmniejszyła się z ok. 100 mln do ok. 30 mln osób. W ciągu najbliższych trzech lat władze planują aby liczba takich osób spadła do zera.

Trzecią batalię władze planują stoczyć o czystość środowiska. Według przedstawiciela chińskich władz nasilone zostaną działania kontrolne, a także wprowadzone zostaną dalsze ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Ponadto Chiny będą kontynuować współpracę na arenie międzynarodowej dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W tym celu zamierzają spełnić zobowiązania podjęte w ramach porozumienia osiągniętego na konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 r.

Liu He, podkreślił, że oprócz wymiaru krajowego, chińskie reformy powinny mieć na celu także dalszy wzrost integracji Chin z globalną gospodarką. W praktyce ma to oznaczać większą swobodę inwestycji zagranicznych w Chinach, w tym w sektorze usług. Otwartości Chin ma sprzyjać również zmniejszanie istniejących barier handlowych. Ponadto w kontekście Chin stawiających na innowacje padły również deklaracje wzmocnienia ochrony praw własności, w tym intelektualnej.

W przyszłości nie będzie etykietek „zrobiono w Chinach”, ani „zrobiono w Ameryce”, czy „zrobiono w Peru”. Będzie tylko „wykonano w internecie”. W przyszłości każdy młody człowiek i każdy mały biznes będzie mógł kupować na całym świecie, sprzedawać na całym świecie, płacić globalnie i podróżować wszędzie. To jest trend, którego nikt nie powstrzyma. (Jack Ma, założyciel Alibaba Group, w Davos).

Doradca prezydenta Chin zauważył również, że konieczne jest wyznaczenie priorytetów oraz koordynacja działań na szczeblu globalnym. Podkreślił, że dalsza globalizacja oparta na wzroście gospodarczym „wysokiej jakości” wymaga ograniczenia protekcjonizmu, kontroli nad wzrostem zadłużenia gospodarek rozwiniętych i rozwijających się oraz przestrzegania zobowiązań międzynarodowych w sferze ograniczania emisji gazów cieplarnianych.


Tagi