Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

Davos: W Technologii ufność pokładamy

Mimo ataku zimy, w szwajcarskim kurorcie Davos rozpoczęło się Światowe Forum Ekonomiczne. Pierwsze ciekawe dyskusje dotyczyły m.in. ryzyka dla wzrostu gospodarczego oraz kwestii zaufania w biznesie nowoczesnych technologii; inspirujące było wystąpienie Narendry Modiego, premiera Indii.
Davos: W Technologii ufność pokładamy

Zmiana klimatu, terroryzm i sprzeciw wobec globalizacji to trzy najważniejsze wyzwania naszej cywilizacji - powiedział premier Indii Narendra Modi w czasie wystąpienia w Davos. (CC By NC SA WEF)

Czwarta rewolucja przemysłowa opiera się na technologii, która może „przechytrzyć” ludzi, mówili uczestnicy spotkania In Technology We Trust. Panel koncentrował się na kwestii zaufania w biznesie związanym ze współczesnymi technologiami. Skoro bowiem Uber jest największą na świecie firmą taksówkarską, która nie posiada pojazdów, Facebook jest najpopularniejszym serwisem społecznościowym, który nie tworzy żadnych treści, Alibaba największym sprzedawcą detalicznym, który nie posiada żadnych zapasów, a Airbnb – największym serwisem oferującym zakwaterowanie, który nie posiada żadnych nieruchomości, to właśnie zaufanie staje się podstawą kooperacji między usługodawcą i użytkownikiem.

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Christine Lagarde, w wystąpieniu prezentującym World Economic Outlook Update wskazała, że globalny wzrost gospodarczy w 2018 i 2019 roku będzie się nadal umacniał, ale wysoki poziom zadłużenia stanowi ryzyko, dlatego decydenci gospodarczy „powinni unikać samozadowolenia”. Dodała także, że brak reform dotyczących rozwiązywania pokryzysowych problemów, tj. niska wydajność i starzenie się społeczeństwa, może spowodować pogorszenie prognoz gospodarczych w perspektywie średnioterminowej.

Uczestnicy panelu The Next Financial Crisis? Próbowali z kolei odpowiedzieć na pytanie, czy przegrzane rynki finansowe zmierzają już w kierunku kolejnego kryzysu. Uczestnicy rynku i ekonomiści dzielą się bowiem na optymistów, którzy wierzą w dalszy wzrost i pesymistów obawiających się o krach, ponieważ główne indeksy światowe osiągają najwyższe wartości w historii.

Zdaniem Kennetha Rogoffa, profesora Uniwersytetu Harvarda, krach finansowy nie jest nieuchronny. Rynki finansowe znajdują się teraz w ostatniej fazie poprzedniego kryzysu. Rogoff mówi jednak, że instytucje finansowe mają obecnie mniej narzędzi do radzenia sobie z ewentualnym następnym kryzysem niż kiedykolwiek wcześniej – dotyczy to w szczególności banków centralnych. Podkreśla, że w Chinach można zaobserwować cechy typowe dla początków kryzysu finansowego.

Premier Indii, Narendra Modi, ostrzegł, że wyzwaniem dla globalizacji jest większy protekcjonizm gospodarczy, którego efektem jest m.in. spadek inwestycji transgranicznych. Indie obrały inną drogę, podkreśla, a mianowicie większą otwartość gospodarczą poprzez reformy mające na celu wspieranie przedsiębiorczości i ograniczanie biurokracji. Premier Indii wyraża przekonanie, że te zmiany z pewnością będą sprzyjać dalszemu rozwojowi gospodarczemu kraju. W tym roku, zgodnie z najnowszymi prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Indie będą najszybciej rozwijającą się gospodarką świata. To, czego obawia się Modi, to konkurencja w dostępie do informacji big data, dzięki którym ich posiadacze mogą zdominować przyszłość.

Many societies and countries are becoming more and more focused on themselves. It feels like the opposite of globalization is happening. The negative impact of this kind of mind-set and wrong priorities cannot be considered less dangerous than climate change or terrorism.

Zmiana klimatu, terroryzm i sprzeciw wobec globalizacji to trzy najważniejsze wyzwania naszej cywilizacji - powiedział premier Indii Narendra Modi w czasie wystąpienia w Davos. (CC By NC SA WEF)

Otwarta licencja


Tagi