• Obserwator Finansowy

Deloitte: Polskie zachęty na badania i rozwój są niekonkurencyjne

15.05.2013

Polsce ciągle daleko do zarówno do krajów zachodnich jak i państw regionu takich jak Litwa i Chorwacja w kwestii zachęcania przedsiębiorców do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych – wynika z raportu „Global Survey of R&D Tax Incentives” przygotowanego przez Deloitte.

– Działający w Polsce system wsparcia dla badań i rozwoju wciąż promuje import innowacji – mówi Magdalena Burnat-Mikosz, Partner w Deloitte. – Tymczasem chociażby kraje Europy Środkowo-Wschodniej, wzorem rozwiniętych gospodarek, wprowadzają regulacje zachęcające do prowadzenia prac B+R w kraju, co wyraźnie sprzyja rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy i promuje wzrost zatrudnienia w sektorze B+R.

W Polsce przedsiębiorcy obecnie mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 50 proc. wydatków na zakup nowej innowacyjnej technologii, (stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat) oraz dokonywać comiesięcznych odpisów od podstawy opodatkowania w wysokości do 20 proc. przychodów z tytułu działalności B+R, pod warunkiem jednak, że firma posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Dla porównania Litwa oferuje podmiotom prowadzącym działalność B+R ulgi specjalne, pozwalające odliczyć od podstawy opodatkowania nawet do 300 proc. wydatków kwalifikowanych, co stawia ten kraj w ścisłej czołówce krajów tworzących zachęty podatkowe na działalność B+R dla przedsiębiorców. Z kolei istnienie od 175 do 250-procentowej ulgi w Chorwacji, czyni z tego kraju również niezwykle atrakcyjne miejsce dla firm rozważających inwestycje w B+R.

– Polska oparła swój system finansowania B+R głównie na dotacjach, na przykład funduszach europejskich – mówi Magdalena Burnat-Mikosz. – Jak wskazują inwestorzy, zdecydowanie bardziej atrakcyjnym byłby system, w którym stabilny i czytelny zestaw ulg podatkowych uzupełniony jest o ofertę dotacji na B+R. Zachęciłoby to przedsiębiorców do zwiększania nakładów na działalność badawczo–rozwojową przy ograniczonym ryzyku jej prowadzenia.

Artykuły powiązane


Tagi