• Obserwator Finansowy

Innowacje opłacają się bardziej niż usprawnianie zarządzania

29.01.2015
Polska jest w połowie stawki wśród 50 krajów badanych pod kątem innowacyjności w rankingu Bloomberga. Pierwsza jest Korea Południowa. Raport EBOR pokazuje z kolei, że w państwach po transformacji, zanim przyjdzie czas na innowację trzeba najpierw zbudować przyjazne otoczenie gospodarcze.
CC BY U.S. Army RDECOM

CC BY U.S. Army RDECOM

CC BY U.S. Army RDECOM

„Analizy czynników sprzyjających innowacjom na poziomie firm i krajów pokazują, że przedsiębiorstwa są bardziej innowacyjne w krajach które mają lepsze podstawowe instytucje gospodarcze, niską korupcję i silne państwo prawa. W krajach, które są bardziej otwarte na handel i inwestycję i w których korzysta się z wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Lepszy dostęp do infrastruktury, wysokiej jakości informacji i technologii komunikacyjnych także pomaga firmom w innowacjach” – czytamy w raporcie „Innovation in transition” Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

„Dla niektórych firm, innowacyjność może wciąż być krokiem za daleko. Wiele z nich może poprawić swoją produktywność przez poprawę sposobu w jaki są zarządzane. (…) Z drugiej strony w krajach gdzie praktyka zarządzania jest lepsza od średniej – w Europie Południowo-Wschodniej, w Europie Środkowej i krajach bałtyckich – wprowadzanie innowacyjnych procesów skutkuje większymi korzyściami niż dalsze usprawnienia zarządzania” – uważają autorzy.

Nie zmienia to faktu, że w krajach transformacji innowacyjne start-upy wciąż są rzadkością. Szczególnie, że za wzór do porównań przyjęto Izrael. Małe firmy z naszego regionu bez porównania rzadziej niż duże próbują zdobyć rynki globalne. Co więcej gdy osiągną już pewien sukces często przenoszą się np. do Stanów Zjednoczonych powodując swoisty „drenaż innowacji”.

Stany Zjednoczone jednak także nie są innowacyjnym rajem. W rankingu innowacyjności Bloomberga wygrywają tylko w jednej z pięciu kategorii – ilości innowacyjnych firm (Apple, Microsoft, Google itd.). Biorąc jednak pod uwagę także wydatki na badania i rozwój, zdolności produkcyjne, poziom edukacji, liczbę naukowców oraz patentów całość rankingu wygrywa Korea Południowa przed Japonią i Niemcami. Stany Zjednoczone są szóste, a Polska 25.

oprac. MP.


Tagi


Artykuły powiązane